Andre

(Oppdatert: 04.03.2015)

Halm som biobrensel - tilgjengelige mengder, produksjons- og bruksutfordringer i områder med kort og fuktig innhøstingsperiode ,

Hovedmålet for prosjektet er ny kunnskap om metoder for kostnadseffektiv produksjon av halm i områder med kort og fuktig innhøstingsperiode, og tilgjengelige halmmengder til bioenergi i Norge. Les mer!