Økologisk

(Oppdatert: 04.03.2015)

Sunn økologisk såvare: Smitteterskler og alternative behandlingsmetoder for bekjempelse av sjukdom i økologisk såvare

EU-regler om økologisk produsert såvare, samt mål om 10% økologisk drevet jordbruksareal i Norge i 2010 vil kreve en vesentlig større satsing på økologisk formeringsmateriale enn i dag. Sjukdomssmitte i korn og erter er en viktig begrensning for tilgang på såvare av god kvalitet til økologisk dyrking. I prosjektet vil det bli undersøkt hvor mye sjukdomssmitte som kan aksepteres på økologisk såvare av korn uten at det går ut over avlingens mengde og kvalitet. De beste alternative behandlingsmetoder og midler en i dag kjenner for stinksot (Tilletia caries) og stripesjuke (Drechslera graminea), vil bli testet mot flere sjukdommer i korn og erter. Mest lovende middel/midler skal utvikles så  langt at søknad om godkjenning muliggjøres. (Les mer.......) Kontakt: guro.brodal@bioforsk.no

Temaark om økologisk korndyrking

Bønder som vil produsere økologisk korn på husdyrløse garder står overfor agronomiske utfordringer med hensyn til næringsforsyning, vekstskifte og plantevern. I prosjektet er det laget veiledingsmateriell i form av temaark spesielt tilpasse 
(Til temaarkene)

Byggro - Økte byggavlinger i økologisk drift gjennom bedret grønngjødselhandtering

avlingsnivå med store årsvariasjoner preger økologisk byggdyrking på husdyrløse gårder i Norge, og viser at byggdyrking i slike dyrkingssystem er en utfordring. Dette skyldes hovedsaklig lav nitrogentilgang til plantene tidlig i vekstsesongen, men    (Les mer ....)

Økologisk matkorn i Midt-Norge

Prosjektet skal bidra til økt anvendelse av norskprodusert økologisk korn ved å gjennomføre tiltak som kan føre til matprodukter basert på lokalprodusert økologisk korn i Midt-Norge. Prosjektet omfatter korn- og melprodukter til bakerier/ storhusho   (Les mer ....)


Øko- samarbeid i Nord Trøndelag skal gi mer økologisk korn.

Nord-Trøndelag har allerede i dag den største produksjonen av økologisk korn på landsbasis, men mye av produksjonene foregår ikke optimalt. Mangel på vekstskifte gir ofte problemer med næringsforsyning og ugras. Med bedre vekstskifte gjennom samarbeid mellom gårder med ulik produksjon kan en rette på mye av dette.

Denne muligheten har Trøndelag Forsøksring tatt tak i, og jobber tett sammen med Steinkjer kommune og Felleskjøpet Agri i et felles prosjekt med dette som tema. Les mer!

Gjentatt bruk av kløver underkultur som ein stratgi for bærekraftig økologisk korndyrking

Belgvekster som kløver er viktige i økologisk landbruk fordi disse plantene samler nitrogen fra lufta, som kan bli til næring for seinere plantevekst. Kornet treskes vanligvis i slutten av august, og etterpå kan det være opp til to måneder da det f  (Les mer....)
Avdeling: Bioforsk Øst, Apelsvoll - Fagområder: Økologisk mat og landbruk


Økologiske dyrkingssystem for høgare og meir stabile kornavlingar

'Økologiske dyrkingssystem for høgare og meir stabile kornavlingar' er eit 5-årig strategisk program frå Noregs forskingsråd. Programmet er leia av Bioforsk med NORSØK, Instittutt for plantefag, NLH og Høgskolen i Hedmark, avd. Blæstad som samarbei    (Les mer....)
Avdeling: Bioforsk Øst, Apelsvoll - Fagområder: Økologisk mat og landbruk

 

Bevaring og bruk av gamle kornsorter

Prosjektet har som mål å etablere en bruksbank for gamle kornsorter, beskrive dyrkingsegenskaper og kvalitetsegenskaper hos sortene, og formidle kunnskap og fremme bruken av gamle kornsorter. - Det er flere årsaker til at gamle kornsorter bør dyrkes og ikke bare    (Les mer....)