Frøavl

(Oppdatert: 04.03.2015)

Frøavl av diverse grasarter

I dette prosjektet undersøkes virkningen av ulike dyrkingstekniske tiltak på frøavlinga av ulike grasarter som flerårig raigras, strandrør, bladfaks, engkvein, engrapp, hundegras, rødsvingel, sauesvingel og  krypkvein. Viktige forsøkssp (Les mer....)
Avdeling: Bioforsk Øst, Landvik - Fagområder: Korn, poteter og grønnsaker

 

Skadeinsekter ved frøavl av rødkløver

Målet med Norsk frøavlerlag (NFL)'s forskingsprosjekt er å øke norske rødkløverfrøavlinger (Trifolium pratense) gjennom bedre kunnskap om og kontroll med rødkløversnutebille (Apion apricans), kløvergnager (Hypera nigrirotris) og eventuelt andre ska 
(Les mer.....)
Avdeling: Bioforsk Øst, Landvik - Fagområder: Korn, poteter og grønnsaker, Plantehelse og plantevern

 

Fjellfrø: Oppformering av stedegne grasarter og utprøving i anleggsområder i fjellet

I henhold til utkast til ny ¿Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold¿ (NOU 2004:28) skal det brukes stedegent plantemateriale ved restaurering av anleggsområder i fjellet.  Prognoser utarbeidet av Norges Vassdrags- og Energidirekto   (Les mer ....)
Avdeling: Bioforsk Øst, Landvik - Fagområder: Hagebruk og grøntmiljø, Korn, poteter og grønnsaker, Plantehelse og plantevern

Frøavl av kløver

I dette prosjektet undersøkes virkningen av ulike dyrkingstekniske tiltak på frøavlinga av rødkløver og kvitkløver. De viktigste forsøkssprøsmåla er vekstregulering med Moddus, insektbekjempelse og plantetetthet. (Les mer .....)

Avdeling: Bioforsk Øst, Landvik - Fagområder: Korn, poteter og grønnsaker

Utvikling av økologisk metoder for produksjon av engfrø

DEBIO-regelverket krever at det skal brukes økologisk frø i for økologisk landbruk Dette prosjektet har som mål å utføre forsøk og rådgivning slik at økologiske grovforprodusenter skal ha tilstrekkelig i tilgang på frø av norske, klimatilpassede gr   (Les mer ....)
Avdeling: Bioforsk Øst, Landvik - Fagområder: Økologisk mat og landbruk