Prosjekter

(Oppdatert: 02.03.2017)

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving driver en mengde prosjekter innenfor korn, olje- og proteinvekster og grasfrø, både hver for seg og i samarbeid. De fleste større prosjekter støttes av Norges Forskningsråd, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, eller Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Flere av prosjektene støttes også av faglagene og markedsaktører innenfor de aktuelle vekstene. I tillegg har markedsaktørene en del egne prosjekter. Disse er som regel rettet mer mot markedet. Fylkesmennenes landbruksavdelinger har også en del prosjekter, speielt innenfor økologisk korndyrking.

Ved hjelp av menyen til høyre vil du finne en oversikt over aktuelt FoU arbeid innen korn, olje- og proteinvekster og grasfrø.Listene er ikke fullstendige, tips oss gjerne om prosjekter du kjenner til.

 

Landbruksdirektoratet er sekretariat for FFL og JA og har laget en side med oversikt over og omtale av de prosjektene som de støtter. Les mer!