Møte 8/2 2011

02.03.2011 (Oppdatert: 26.08.2016) Einar Strand

 

1300  Orientering om Fagforum Korn. Status prosjekter.

            Nytt prosjekt om presisjonsjordbruk. Kontaktgruppas rolle v/ Einar Strand.

1330   Testing av resistens mot fusarium i norske kornsorter og foredlingsmateriale

            v/Helge Skinnes UMB

1410   Arbeidet med kvalitetsprognoser for norsk hvete v/ Anne Kjersti Uhlen, UMB

1450   Pause

1505  Verdiprøving av nye kornsorter. Verdiprøvinga er under press, hvordan kan dette løses framover.

           Orientering om dagens verdiprøving v/ Mauritz Åssveen, Bioforsk Øst.          

           Mattilsynets tanker og føringer v/ Tor Erik Jørgensen, Mattilsynet

           Innspill fra Graminor, Norsk Landbruksrådgiving, såvarebransjen. Diskusjon.

1620   Kaffe

1650   Rapport fra arbeidsgruppa som vurderer systemet for trekk for lavt mjølutbytte som følge av skrumpkorn v/Øivind Juel, FKA

1710   Hovedutfordringer for norsk kornproduksjon. Muligheter og framtidsutsikter.  Innledning ved leder av kornutvalget i Norges Bondelag Svein StubberudFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.