Møte 3/2 2015

12.02.2015 (Oppdatert: 26.08.2016) Einar Strand

 

1300  Velkommen

1310  Presentasjon av nye (korn)prosjekter fra 2015.

           • BRAKORN v/ Wendy Waalen

           • Gulrust v/ Guro Brodal

           • RESIFUS v/ Lars Reitan

           • SMARTCROP v/ Einar Strand

           • Stressless v/ Bernt Hoel

1340  Duga, nytt produkt i butikkhyllene. Orientering om arbeidet med råvareproduksjonen.
          Svein Bovim, Norsk Matbygg

1355  KornFUTH. Prosjekt for kunnskapsspredning. Einar Strand, Bioforsk/NLR

1410  Pause

1430  Arter og sorter av høstkorn. Mauritz Åssveen, Bioforsk, Seksjon korn og frøvekster

1515 Store høstkornarealer i 2015. Hva må til for å lykkes? Jan Stabbetorp Romerike LR

1545 Pause

1600 Gjødslingsstrategier – effekt på proteininnhold, Bernt Hoel, Bioforsk, Seksjon korn og frøvekster

1630 Hvete i feil «klasse»? Utfordringer for kornbransjen. Sindre Flø, NFK innleder

1700 Aktuelle resultater fra Mykotoksinprosjektet. Ingerd Skow Hofgaard, Bioforsk, Seksjon soppsjukdommer

1730 Nytt regime for prøving av plantevernmidler v/Anne Kraggerud, Norsk Plantevern ForeningFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.