Løsninger for renovering av lukkingsanlegg

29.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mange frykter jordras fordi bekker som ble lagt i rør for flere tiår siden, flommer over og graver dype spor i terrenget ved kraftig nedbør.

Les mer ›

Nye rapporter om kornarealer og økt matproduksjon

21.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Rapportene synliggjør nedgangen i kornarealet og i hvilke områder nedgangen er størst. Samtidig pekes det på at matproduksjonen målt som energi på dagens dyrkede arealer kan økes.

Les mer ›

Kornprognose pr. september 2014

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Norske Felleskjøp har nedjustert prognosen noe fra august, primært som følge av endrede arealopplysninger som viser at kornarealet fortsetter å falle. Det ligger fortsatt an til et godt kornår.

Les mer ›

Jubileum for utviklingen av forsøksteknisk utstyr

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Teknisk utstyr til gjennomføring av forsøk er viktig for å kunne gjennomføre mange og gode forsøk og dermed få et godt grunnlag for rådgivinga.

Les mer ›

Norgesmesterskapet i Havredyrking 2014

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Årets mesterskap foregår på fire lokaliteter: Øsaker i Østfold, Hvam i Akershus, Brandval i Hedmark og Værnes i Nord-Trøndelag. Alle steder i regi av lokale enheter i Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Fra utredning til handling for norsk kornproduksjon

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk har på oppdrag fra styrene i Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Fondet for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) laget en rapport som foreslår tiltak for at forskningsresultater innen korndyrking kan bli tatt raskere i bruk.

Les mer ›

Videoer om fusarium og DON-testing

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk har lagt ut to nyheter på sine nettsider som omhandler fusariumproblematikken og testingen som foretas av DON-innhold i havre og mathvete. Se videoene her.

Les mer ›

2013 blir dårligste kornår på 37 år

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

September-prognosen fra Norske Felleskjøp antyder at 2013 vil gå inn i historien som det dårligste kornåret på 37 år. Prognosen antyder en totalavling på ca. 913 000 tonn.

Les mer ›

Revidert dyrkingsveiledning mot Fusarium 2013

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk Plantehelse lagde i 2011 en kortfattet dyrkingsveiledning for "Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn".

Les mer ›

Utfordringer og tiltak for økt norsk kornproduksjon.

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

I september 2012 oppnevnte landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum ei ekspertgruppe som skulle foreslå tiltak for å øke den norske kornproduksjonen med 20 prosent de neste 20 årene.

Les mer ›

Ekspertgruppe for kornproduksjon

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Landbruks- og matminister Tryge Slagsvold Vedum har bedt ti spesialister på kornproduksjon om råd om hvordan øke norsk kornproduksjon. Gruppa skal levere sin innstilling 1. februar 2013.

Les mer ›

NM i havredyrking 2012 i gang

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fredag 25. mai ble deltakernes parseller i NM i havredyrking 2012 sådd.

Les mer ›

Nye prosjekter

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk har fått finansiering til to nye prosjekter innen økologisk korn og innen olje- og proteinvekster fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter.

Les mer ›

Korn i Landbruksmeldinga

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Generelt gis der rom for å øke produksjonen i takt med befolkningsøkningen. Landbruksmeldinga inneholder flere momenter som er viktig for kornsektoren.

Les mer ›

Økt norsk kornproduksjon

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Dersom Norge skal opprettholde sin andel av matproduksjonen i verden må norsk kornproduksjon øke betydelig framover.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.