Grovt brød - godt for både kropp og planet

01.06.2015

Nordmenn er et brødfolk. Hvert år setter vi til livs om lag 40 kg med brød, og over 60 % av dette brødet er grovt. Trenden med mer grovhet i brødet er økende.

Les mer ›

Råd om riktig plantevern for bedre lønnsomhet og økt matproduksjon

11.12.2014 (Oppdatert: 06.07.2015)

– Skal vi få økt og bærekraftig matproduksjon i Norge må vi se på hva som hemmer dagens produksjon, sier Einar Strand, som er fagkoordinator for korn i Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Avlingskampen 2015

01.06.2015 (Oppdatert: 10.06.2015)

I regi av AGROPRO-prosjektet som finansieres av Norges Forskningsråd, og i samarbeid med Norsk Landbruk, Yara og lokale enheter i Norsk Landbruksrådgiving er nå årets «Avlingskamp» godt i gang.

Les mer ›

Norgesmesterskapet i havredyrking 2015

01.06.2015

Norsk Havreforenings konkurranse om hvilket lag som får det beste dekningsbidraget ved dyrking av havre er i gang på fire lokaliteter.

Les mer ›

Korn i jordbruksavtalen 2015

01.06.2015 (Oppdatert: 02.06.2015)

De viktigste endringene for korn i årets jordbruksavtale er en økning i prisen på 10 øre per kg for mathvete. For bygg, fôrhvete og rug, erter og oljevekster er økningen på 8 øre.

Les mer ›

AGROPRO, Nyhetsbrev nr. 1 - april 2015

07.04.2015 (Oppdatert: 26.08.2016)

Nyhetsbrevet som blir utgitt av AGROPRO- agronomiprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd inneholder denne gangen stoff om FNs Internasjonale jordår, Nye metoder for å måle plantetilgjengelig P i jord, Avlingskampen 2015 og resultater fra Avlingskampen 2014 og om studietilbudet i landbruksteknikk ved Institutt for jordbruksfag på Blæstad.

Les mer ›

Invitasjon til NM i havredyrking 2015

12.03.2015 (Oppdatert: 12.03.2015)

Norsk Havreforening med samarbeidspartnere hos Norsk Landbruksrådgiving inviterer til et nytt Norgesmesterskap i havredyrking.

Les mer ›

Årets havremestere 2014 er kåret

15.12.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Laget fra Felleskjøpet Sarpsborg, med lagleder Christine Borge, vant konkurransen på Øsaker i Østfold for andre år på rad. Oppskriften var den samme som i fjor:

Les mer ›

Fagmøter, NM i havredyrking

05.12.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

I forbindelse med avslutningen av Norgesmesterskapet i havredyrking arrangeres det en rekke fagmøter i perioden 2. - 11. desember.

Les mer ›

Programmet for Bioforsk-konferansen 2015 er klart

11.12.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk-konferansen 2015 arrangeres på Hotell Scandic Hamar 4.-5. februar.

Les mer ›

Kunnskapsformidling for bedre agronomi

11.12.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Forskning har liten verdi hvis ikke kunnskapen som genereres blir delt og tatt i bruk.

Les mer ›

Oppjustert kornprognose fra Norske Felleskjøp

20.11.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Prognosen er oppjustert med 89 000 tonn siden prognosa i september. Så langt holder 55 % av hveten matkvalitet og det ligger an til overskudd både av mathvete og rug.

Les mer ›

Årets såkornkvalitet

07.11.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Analysene av årets såkorn viser stort sett svært bra kvalitet, både i Sør-Norge og Trøndelag.

Les mer ›

Løsninger for renovering av lukkingsanlegg

29.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mange frykter jordras fordi bekker som ble lagt i rør for flere tiår siden, flommer over og graver dype spor i terrenget ved kraftig nedbør.

Les mer ›

Nye rapporter om kornarealer og økt matproduksjon

21.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Rapportene synliggjør nedgangen i kornarealet og i hvilke områder nedgangen er størst. Samtidig pekes det på at matproduksjonen målt som energi på dagens dyrkede arealer kan økes.

Les mer ›

Kornprognose pr. september 2014

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Norske Felleskjøp har nedjustert prognosen noe fra august, primært som følge av endrede arealopplysninger som viser at kornarealet fortsetter å falle. Det ligger fortsatt an til et godt kornår.

Les mer ›

Jubileum for utviklingen av forsøksteknisk utstyr

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Teknisk utstyr til gjennomføring av forsøk er viktig for å kunne gjennomføre mange og gode forsøk og dermed få et godt grunnlag for rådgivinga.

Les mer ›

Norgesmesterskapet i Havredyrking 2014

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Årets mesterskap foregår på fire lokaliteter: Øsaker i Østfold, Hvam i Akershus, Brandval i Hedmark og Værnes i Nord-Trøndelag. Alle steder i regi av lokale enheter i Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Fra utredning til handling for norsk kornproduksjon

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk har på oppdrag fra styrene i Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Fondet for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) laget en rapport som foreslår tiltak for at forskningsresultater innen korndyrking kan bli tatt raskere i bruk.

Les mer ›

Videoer om fusarium og DON-testing

03.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk har lagt ut to nyheter på sine nettsider som omhandler fusariumproblematikken og testingen som foretas av DON-innhold i havre og mathvete. Se videoene her.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.