Klart for Korn 2017!

12.01.2017 (Oppdatert: 04.05.2017)

NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving arrangerer Korn 2017. Fagmøtet arrangeres mandag 13. og tirsdag 14. februar.

Les mer ›

Temaark Korn og oljevekster

12.06.2016 (Oppdatert: 12.09.2018)

I prosjektet "Økt norsk kornproduksjon" ble det utarbeidet en serie temaark som beskriver sentrale emner innen korndyrking, fra planlegging av vekstsesongen og fram til kornet er klart for levering.

Les mer ›

Oppdatert kornstatistikk

29.10.2014

Fylkesmannen i Vestfold har oppdatert statistikken om norsk kornproduksjon. Her kan du finne tall kornavlinger brutt helt ned på kommunenivå.

Les mer ›

Store byggavlinger hos deltakerne i økologisk byggmesterskap

30.10.2016

Kjersti og Kristian Narum fra Stange gikk av med seieren i økobyggmesterskapet som ble arrangert av foregangsfylket for økologisk kornproduksjon (Oppland).

Les mer ›

"Team Kaos" fra Løken i Høland ble årets høsthvetemestere

30.10.2016

Team Kaos gikk seirende ut av konkurransen. De deltok på konkurransearenaen på Romerike og vant med en avling på 960 kg Ellvis per dekar.

Les mer ›

Moderat innhold av DON i årets kornavling

23.09.2016 (Oppdatert: 23.09.2016)

Mykotoksinanalyser per medio september 2016 viser noe høyere DON-verdier enn de siste tre årene, men vesentlig mindre enn perioden 2010 - 2012.

Les mer ›

Opdatert kornprognose september 2016

23.09.2016 (Oppdatert: 23.09.2016)

Norske Felleskjøp har justert opp avlingsprognosen fra i august med 76 000 tonn. Den nye prognosen er basert på rapporter om større avlinger pr.

Les mer ›

Prognose for årets kornavling

06.09.2016 (Oppdatert: 06.09.2016)

Norske Fellekjøp har offentligjort den første prognosen for årets kornavlinger. For første år på lenge ser det ut til at kornarealet ikke går ned.

Les mer ›

AGROPRO Nyhetsbrev nr. 1 2016

28.03.2016 (Oppdatert: 21.09.2016)

I nyhetsbrevet kan du blant annet lese om forsøk med jordløsning til korn på en bakkplanert siltig lettleire på Romerike.

Les mer ›

Stor interesse for Korn 2016!

12.01.2016 (Oppdatert: 23.11.2016)

NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving arrangerte Korn 2016 onsdag 17. og torsdag 18. februar. Over 150 deltagere fra hele kornbransjen deltok på møtene.

Les mer ›

Norgesmesteren er kåret

18.12.2015

I NM i havredyrking som arrangeres av Norsk Havreforening gikk laget fra Felleskjøpet Agri i Sarpsborg til topps.

Les mer ›

Store byggavlingen i Avlingskampen. Seieren gikk til Vestfold!

18.12.2015

Seieren i konkurransen Avlingskapen som arrangeres av NFR prosjektet Agropro, Norsk Landbruk og Yara i samarbeid med lokale enheter i Norsk Landbruksrådgiving gikk til Jon Petter og Cristopher Helgestad fra Holmestrand. Rådgiver var Ingvild Evju fra NLR Viken. De oppnådde en avling på hele 934 kg per dekar. Avlingsnåvået til de øvrige deltagerne var også svært høyt.

Les mer ›

Oppjustert kornprognose per 19. november

20.11.2015

Norske Fellskjøp har oppjustert prognosen for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2015/2016. Justeringen innebærer en oppjustering på 82 000 tonn i forhold til prognosen fra september.

Les mer ›

KornFUTH markvandring i Nord-Trøndelag

02.10.2015

Rett før de lokale demontrasjonsfelta i KornFUTH prosjektet ble høsta, arrangerte NLR Sør-Trøndelag ei markvandring for å vise fram og diskutere utslaga som en kunne se i felta.

Les mer ›

Sesongen 2015/16, oppdatert prognose for årets kornavling

30.09.2015 (Oppdatert: 21.09.2016)

Norske Felleskjøp har oppdatert prognosen for tilgangen på norsk korn fra 2015 sesongen på bakgrunn av innrapportering fra enheter i Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Avlingskampen 2015 går mot slutten

25.09.2015

Per 23. september er fem av seks konkurransearealer høstet. De foreløpige resultatene tyder på svært høye avlinger hos deltakerne, og at det blir svært jevnt i toppen.

Les mer ›

AGROPRO Nyhetsbrev nr. 3 2015

25.09.2015

Nyhetsbrevet som blir utgitt av AGROPRO - agronomiprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, inneholder denne gangen stoff om blant annet sommerens markdager i gårdsstudiene på korn og fra Avlingskampen 2015.

Les mer ›

Sesongen 2015/2016, høstens første kornprognose

17.08.2015

Norske Fellskjøp har kommet med den første prognosen for årets kornavlinger. Prognosen tyder på ei avling som er 10 % under fjoråret, men 1 % over femårssnittet.

Les mer ›

Krav om KSL for å oppnå matpris på korn

06.07.2015

Mølle og bakeindustrien ønsker at norsk matkornproduksjon blir synliggjort gjennom Nyt Norge-merket. For å kunne benytte Nyt Norge-merket kreves det at kornprodusentene har etablert KSL.

Les mer ›

AGROPRO, Nyhetsbrev nr. 2 - juni 2015

23.06.2015

Nyhetsbrevet som blir utgitt av AGROPRO- agronomiprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd inneholder denne gangen stoff om den forestående markdagen på NMBU, gårdsstudiene i grovfôr, kornsorter tilpasset vannmetta jord, presntasjon av Terranimo modellen med mer.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.