Korn 2021 - Mer norsk mat og mindre utslipp

13.02.2021 (Oppdatert: 13.02.2021)

Landbruket og forskningen arbeider for å redusere klimagassutslippene, samtidig som matproduksjonen skal økes. Tidligere denne uka var hele 370 deltagere "samlet" til fagkonferansen, Korn 2021, for blant annet å diskutere matkorn og klima. Bak konferansen står NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving.

Forsker Annbjørg Øverli Kristoffersen i "studio" på Apelsvoll

Under årets konferanse var det stort fokus på landbrukets klimaplan og mulighetene for å øke produksjonen av matkorn og proteinvekster. Det er et uttalt mål fra Regjeringen at Norge skal øke selvforsyningsgraden av mat, samtidig som også landbruket skal arbeide for å dempe sine klimautslipp i tråd med forpliktende avtaler om utslippsreduksjoner, som blant annet er nedfelt i Landbrukets klimaplan 2021-2030.

Les mer fra møtet hos NIBIOFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.