Rådgivere med egen gård: Gjør som vi sier – og som vi gjør

06.07.2020 (Oppdatert: 06.07.2020) Morten Berntsen

Bjørn Inge Rostad og Jan Stabbetorp er kornrådgivere i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Øst. I tillegg er de kornbønder. Det mener de er en stor fordel.

Bjørn Inge Rostad (til høyre) er rådgiver i NLR Øst og bonde i Østfold. Broren Arnulf Rostad har også en gård, og de driver jorda i fellesskap. (Foto: Privat)

– Det er utvilsomt en fordel å praktisere eget fag. Utfordringene som bøndene kjenner på, og som vi skal gi råd om, kjenner også vi på kroppen. Hos medlemmene tilnærmer jeg meg alltid utfordringene med å tenke hva jeg ville gjort hvis det var min åker, sier Bjørn Inge Rostad. Han har en gård på 100 dekar, og broren har en gård på 120 dekar. De driver jorda sammen på disse to gårdene

Påstanden får støtte av rådgiverkollega Jan Stabbetorp. Med 540 dekar på Romerike får han virkelig testet egne råd i praksis.

– Jeg erfarer å få en veldig god praktisk tilnærming på den jobben jeg gjør i NLR, sier Stabbetorp.

Viktig vekstskifte

For Bjørn Inge Rostad har et godt vekstskifte blitt veldig viktig.

– Vi har halve arealet i høsthvete hvert år, og vi velger å ha en god forgrøde til denne kulturen for å oppnå høyest mulig avling av best mulig kvalitet. Jeg synes et godt vekstskifte er undervurdert. Uten det blir det bare utfordringer med fotsjuke som stråknekk, sier han.

Derfor har han lagt opp til et niårig vekstskifte med både havre, erter og oljevekster. Nå har interessen for åkerbønner også blitt tent.

– Det er et stort fokus på proteinvekster. Jeg har tro på at vi klarer å få fart på dette når vi nå får tidligere sorter av åkerbønner på markedet. Selv er jeg fristet til å teste ut en tidlig sort. Den må bli høstemoden så tidlig at jeg rekker å så høsthvete etterpå, sier Rostad.

På Romerike er ikke vekstskiftet så omfattende.

– Jeg er nok ikke like flink med vekstskiftet, erkjenner Stabbetorp.

Imidlertid erfarer han at rug og rughvete trives godt på siltjorda – eller mjæla som den kalles.

– Vi dyrker en god del høstkorn. Tidligere var det rug, mens nå er det rughvete. I tillegg dyrker vi havre, som også er en god forgrøde for bygg, forteller Jan Stabbetorp.

Presisjonsagronomi

Selv om GPS er i bruk på gårdene til rådgiverne, har ingen av tatt det digitale spranget med autostyring på traktorer og redskap. Med en nøktern maskinpark, hvor fokuset er høy nok effekt med lavest mulig vekt, er målet for både Rostad og Stabbetorp å redusere jordpakkinga til et minimum.

– Vi legger stor vekt på det fundamentale. Man kommer aldri utenom god drenering og riktig pH, sammen med minst mulig jordpakking, hvis man skal høste gode avlinger, sier Stabbetorp.

– Hos oss kjører vi eldre traktorer og en liten tresker. All jordarbeiding gjøres når jorda er laglig. For høsthveten er det pløying som gjelder, mens for det vårsådde er det lett høstharving, supplerer Rostad.

Både i Østfold og på Romerike går det på høsten to mindre treskere, som opereres av hver sin rådgiver.

– Man kan jo regne seg både fram og tilbake på hvorvidt det er lønnsomt med egen tresker på så begrenset areal. Men rettidsfaktoren er veldig viktig. Man må høste kornet når det er forhold for det, og ikke når entreprenøren med den kjempestore og tunge treskeren har tid, sier Jan Stabbetorp.

De er enige om at vedlikehold og ettersyn er veldig viktig når man har en tilårskommen maskinpark.

– Det er fint å kunne gjøre ting sjøl, og da er man avhengig av å ha en viss maskinpark disponibel, sier Rostad.

Viktig vandring

I vekstsesongen er arbeidsdagen i NLR preget av mye vandring i åkrer hos medlemmer. Her blir vekstproblemer, dyrkingsstrategier og aktuelle tiltak stadig diskutert. Rådgivingen kan skje enten en til en eller i større rådgivingsgrupper, hvor nabolag samles hos én bonde og diskuterer aktuelle tiltak.

– Når man bruker hele dagen på å gå i åker, kan det være vanskelig å motivere seg til å gå i egen åker på kvelden. Imidlertid erfarer jeg at det er det viktigste jeg kan gjøre. Det er så mye nyttig lærdom å hente ut fra ei slik vandring. Man får sett om tiltakene man har satt inn faktisk har fungert etter hensikten, og om det er behov for andre, forteller Rostad.

Alle noteringer som omhandler planteproduksjonen fører Rostad inn i Skifteplan mobil, et digitalt verktøy for gjødslingsplanlegging og dokumentasjon.

– Det er veldig kjekt å kunne notere ting fortløpende, og det har man igjen mye for senere. Fra dette kan jeg hente ut fullstendig KSL-dokumentasjon, sier Rostad.

Verdens beste jobb

Rostad og Stabbetorp er skjønt enige om at de har verdens beste jobber – både som bønder og matprodusenter, og som rådgivere i NLR. På tampen av et langt arbeidsliv ser Jan Stabbetorp tilbake på en karriere som han beskriver som en fantastisk yrkestilværelse.

– Vi får vært ute store deler av vekstsesongen, vi hjelper bonden til et bedre resultat og vi har et godt kontaktnett innen næringa, sier Stabbetorp. Han oppfordrer unge og dyktige personer til å søke jobb i NLR.

– Det er avgjort et stort behov for dyktige folk, sier Stabbetorp.

– Man kan ikke få bedre jobb altså. Ute om sommeren og inne om vinteren. Vi styrer oss sjøl og får være i takt med naturen, avslutter Rostad.

 

Jan Stabbetorp er rådgiver i NLR Øst og driver gård på Romerike. Han mener han får en god praktisk tilnærming til rådene som gis i jobben som NLR-rådgiver. (Foto: Lise Olavsdatter Lund)

Denne artikkelen er hentet fra NLR-magasinet 2020. Les flere artikler fra magasinet:

 

> Rådgiving i presisjonslandbruk godt i gang

 

> Kunnskap og rådgiving er viktig for å nå klimamålene

 

> Det internasjonale plantehelseåret 2020

 

> Ønsker å drive økologisk og pløyefritt

 

> Teig for teig med din rådgiver

 

NLR-magasinet 2020 er tredje utgave av magasinet. Det skal vise fram litt av bredda i rådgivingstilbudet fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Du får smakebiter fra den allsidige kompetansen i organisasjonen som leverer helhetlig rådgiving i hele landet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.