Nå ligger pengene i oppfølgingen

03.06.2020 (Oppdatert: 04.06.2020) Einar Strand

De fleste steder er åkrene nå i god vekst og grunnlaget for en god avling er lagt. Da er det spesielt viktig å ikke lene seg tilbake og vente på høsten. Plantene er avhengig av en god oppfølging gjennom hele sesongen.

Oppfølging gjennom vekstsesongen med delgjødsling og tiltak mot skadegjørere bidrar til et godt resultat i kornproduksjonen. (Foto: Morten Livenengen)

Hvis plantene ikke følges opp med nødvendige tiltak gjennom vekstsesongen kan mye av grunnlaget som er lagt gjennom ei god våronn tapes fram mot høsting.

For kornets vedkommende vet vi at dersom plantene ikke har optimale forhold gjennom hele sesongen vil avlingspotensialet reduseres ved at vi får færre aksbærende skudd, færre småaksanlegg og dermed færre korn å høste enn dersom åkeren stelles godt.

Gå i åkeren

I siste fase av veksten vil også størrelsen på korna påvirkes dersom plantene ikke har optimale forhold. Det er derfor avgjørende for et godt resultat å følge opp åkeren gjennom hele sesongen og legge forholdene til rette for plantene så langt det er mulig.

Resepten er å gå i åkeren slik at en kan oppdage mulige trusler eller behov tidlig nok til at en får satt inn tiltak før avling og kvalitet går tapt. Presise tiltak innen et skifte er ønskelig, men det viktigste er at en tar de riktige avgjørelsene og at tiltakene settes inn i tide.

Hjelp å få

Det finnes mange hjelpemidler som kan gi støtte når avgjørelser skal tas. Noen finner du på www.vips-landbruk.no, noen på www.nlr.no, i ukentlige nyhetsbrev fra regional enhet i Norsk Landbruksrådgiving, eller gjennom direkte kontakt med en av våre rådgivere.

Her finner du oss

 

Les også

Soppbekjempelse i høsthvete

Når, hvor og hvordan skal vi vanne korn, gras og potet?

VIPS bestemte ugrassprøytinga og ga 100 kg avlingsøkning

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.