Ny veileder for redusert risiko for mykotoksiner i korn

07.12.2020 (Oppdatert: 09.12.2020) Einar Strand

På sluttseminaret til Trygg havre (SafeOats) prosjektet ble det blant annet presentert en revidert utgave av veilederen "Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn?" Hele seminaret er nå tilgjengelig på nett.

Fusariuminfisert havre. Foto: Jafar Razzaghian

Her finner du den reviderte veilederen NIBIO POP 6 (40) 2020. Du kan se foredraget knyttet til det faglige innholdet i veilederen her

Seminaret ble holdt digitalt med utgangspunkt i Vitenparken på Ås. Pdf-filer av presentasjonene finner du her, og du kan se hele seminaret i opptak på https://havre.vitenparken.no/

Resultatene fra prosjektet viser blant annet at rangering av havresorter med hensyn til forekomst av F. langsethiae og HT2+T2 toksiner ikke alltid samsvarer med rangering etter innhold av F. graminearum og DON.  Det er derfor nødvendig med separate tester for å fastslå risikoen for HT+T2 toksiner i havre.

Det er fremdeles behov for å videreutvikle og effektivisere metodene som brukes i arbeidet med kartlegging og foredling av nye havresorter.

I tillegg til å velge havresorter med størst mulig resistens mot Fusarium og mykotoksiner, er det behov for å identifisere dyrkingstiltak som kan bidra til å redusere smitte og utvikling av Fusarium og mykotoksiner i felt. Blant annet ville det være ønskelig å identifisere fungicider som kan redusere risiko for utvikling av HT2+T2 toksiner. De fungicidene vi har på markedet i dag har vist seg å i gjennomsnitt halvere DON innholdet i havre, mens vi fremdeles ikke har noen kjente fungicidbehandlinger som kan redusere risikoen for HT2+T2. 

Målsettinger for prosjektet SafeOats

Safeoats for food and feed through knowledge of the biology of F. langsethiae and development of methods to identify oat varieties with low content of HT2+T2 toxins

Secondary objectives (1-8):

  1. Norwegian oat varieties and breeding lines are ranked reliably based on the content of F. langsethiae and HT2+T2 after natural infection
  2. A method for investigating resistance to F. langsethiae in oats is established for greenhouse conditions
  3. A method for investigating resistance to F. langsethiae in oats is established for field conditions
  4. Incidence of mycotoxins in different size fractions of oat grains is identified
  5. Significance of F. langsethiae and HT2+T2 for seed quality are surveyed
  6. Gene expression pathways associated with putative resistance to F. langsethiae are characterized
  7. Selected characteristics associated with resistance to F. langsethiae in oats are identified
  8. Oat varieties with low content of mycotoxins are identified


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.