Mai kulde gjorde bondens lader historisk fulde

15.09.2020 (Oppdatert: 16.09.2020) Morten Berntsen

Med ei tidlig våronn og en kjølig periode i mai, som ga gode forhold for busking, har årets sesong gitt store kornavlinger av god kvalitet over hele Østlandet.

Fine forhold under innhøstinga gjør at det meste av kornet har god kvalitet både til fôr og mat. Mye av hveten klassifiseres som mat, med høyt proteininnhold og bra falltall. Det gir grunnlag for høy norskandel i bakemelet. (Foto: Morten Berntsen Livenengen)

Norsk Felleskjøp kunne i sin første avlingsprognose for tilgang og forbruk av korn denne sesongen melde om avlinger litt over gjennomsnittet av de siste fem år.

Kornrådgivere i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) kan melde om en sesong hvor marginene har vært på korndyrkerens side.

God start

– Vi hadde ei tidlig våronn, som senere ga gode forhold i buskinga. Dessuten var det lite soppsmitte tidlig i sesongen, forteller Ingvild Evju, kornrådgiver i NLR Viken. De gode forholdene på starten av sesongen var gjennomgående for hele Østlandsområdet dette året.

– 2020 går inn i historien som et av de beste kornåra på Romerike, med fine forhold både i våronna og skuronna, sier Jan Stabbetorp, rådgiver i NLR Øst. Han kan videre fortelle at forsommertørken i juni satte sine spor på tørre kuler med sand og leire.

– Da regnet kom rundt St. Hans laget kornplantene nye skudd. Det resulterte i bedre avling, men dessverre ujevn modning, sier Stabbetorp. Imidlertid var det noen utfordringer knyttet til overvintring hos høstkornet denne sesongen.

– En del åkere ble dårlig etablert i fjor høst. Det førte til glisne åkere fra våren av. Noe ble sådd om, mens andre åkere fikk stå og ble dermed litt for tynne, sier Stabbetorp.

Nord på Østlandet rapporteres det om særs gode avlinger for mange.

– Tidlig våronn ga gode vilkår for årets avlinger, og de som fikk sådd tidligst slapp unna de største utfordringene med etterrenning, sier Åsmund Langeland, rådgiver i NLR Innlandet. Fra bønder i sitt område har Langeland fått tilbakemelding om historisk gode avlinger.

– Mange har rapportert om rekordhøye avlinger, sier han.

Fantastiske innhøstingsforhold

En heller kjølig og fuktig juli måned, ble avløst av en tørr og fin august, noe som ga nær perfekte innhøstingsforhold på Østlandet.

– Vi har hatt veldig gode innhøstingsforhold, hvor mange har blitt ferdig i god tid og har således lykkes godt med etableringa av høstsådde vekster, sier Ingvild Evju.

– De gode forholdene under innhøsting gjør at det meste av kornet har god kvalitet både til fôr og mat, supplerer Stabbetorp. Åsmund Langeland kan fortelle at mye av årets hvete klassifiseres som mat, med gode kvaliteter.

– Det er høyt proteininnhold og bra falltall på årets hvete. Det er gledelig for norskandelen i melet denne sesongen, sier han.

 

Les også:

 

Artikkelen står på trykk i i medlemsbladet for NLR på Østlandet, Grønt i fokus nr. 3-2020, som kommer i postkassene i uke 39.

– Tidlig våronn ga gode vilkår for årets avlinger, og de som fikk sådd tidligst slapp unna de største utfordringene med etterrenning, sier Åsmund Langeland, rådgiver i NLR Innlandet.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.