Stor interesse for Korn 2020

05.02.2020 (Oppdatert: 05.02.2020) Jon Mjærum

Kornbønder, rådgivere, forskere og andre med interesse for korn møttes til kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling på Korn 2020. NIBIO korn og frøvekster, sammen med NLR, arrangerte denne årlige samlingen for femte gang, 4. og 5. februar, på Olavsgaard i Skjetten. Antall deltakere har økt fra gang til gang, noe arrangørene tar som et synlig tegn på at behovet for et slikt samlingspunkt er stort.

Avdelingsleder Wendy Waaalen i NIBIO åpnet Korn 2020. (Foto: Jon Mjærum)

Første innleder på Korn 2020 var Eli Reistad, administrerende direktør i Norske Felleskjøp. Tittel på hennes innlegg var «Konsekvenser og muligheter for norsk kornproduksjon ved nedskalering av melkeproduksjonen og endrede forbruksvaner».

Hun poengterte at konkurransekraften for norske husdyrprodukter vil være helt avgjørende for behovet for norsk fôrkorn framover. Det er plass for mer fôrhvete, noe mer havre og et økt potensiale for å dyrke mer proteinvekster.

Utfordringer for matkorn

Reistad viste til at forbruket av matmjøl per innbygger går ned. Mest betenkelig for den norske kornbransjen er det at importen av halvfabrikata (RÅK-importen) stadig øker, og nå utgjør en tredjedel av det totale matkornforbruket. I matkornsegmentet er det plass for mer sterk hvete (vårhvete) og noe havre.

Behov for mer proteinvekster

Professor Anne Kjersti Uhlen fra NMBU sa i sitt innlegg at det særlig er åkerbønner som bør bli mer dyrket. Det er Nordens alternativ til soyabønne. I tillegg til å være en verdifull proteinvekst til fôr, kan åkerbønner også brukes som råvare til mat.

Klimavennlig med gode avlinger

I den nylige rapporten Klimakur 2030 pekes det på jordbrukets utslipp og behovet for tiltak her for å redusere klimagassutslippene fra jordbruket. Uhlen gjentok det som forskerne i lenge har sagt, nemlig at det minste klimagassutslippet per produsert kg korn kommer der en tar de beste avlingene.

 

Se programmet for Korn 2020

 

Les også: 

Kan øke produksjonen av norsk korn på eksisterende arealFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.