Framtidas høsthvete

14.07.2020 (Oppdatert: 17.07.2020) Siri Josefine Mo

Det settes stadig høyere krav til høsthveten som brukes i norsk matproduksjon. Så hvordan ser framtidas høsthvetesorter ut? På markvandring med Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Øst på Romerike i forrige uke, fikk man en liten pekepinn.

Mange hadde møtt fram for NLR Østs markvandring på Henni gård på Romerike forrige uke. Rundt 85 skuelystne fikk høre mer om framtidas høsthvete og arbeidet rundt sortene som verdiprøves nå. (Foto: Siri Josefine Mo)

Ettersom høsthvetesortene Ellvis og Ozon ikke holder ønsket bakekvalitet lenger, er det et behov for en høsthvetesort som både gir god avling og er av god nok kvalitet.

 

Krevende foredling

Hveteforedler Jon Arne Dieseth fra planteforedlingsselskapet Graminor fortalte at det ikke har vært foredling av høsthvete i Norge siden starten av 2000-tallet.

– Det skyldes vanskelig forhold med innhøsting i slutten av august, mens man gjerne skal så på samme tidspunkt. Det krever ressurser for man må bearbeide resultatet av innhøstinga før såing, fortalte han. Derfor samarbeider Graminor med land som Sverige, Tyskland og Polen, og får foredlingsmateriale for utprøving og verditesting under norske forhold.

 

Ut med Ozon, inn med?

Etter at høsthveten Ellvis ikke lenger kan klassifiseres som mathvete, trodde man lenge at Ozon var den nye høsthveten som både gir gode avlinger, har god kvalitet og høyt proteininnhold. Men det viser seg at bakekvaliteten ikke var så god som først antatt.

Les mer: Sortsresultater høsthvete 2019

Dermed er foredlerne, bøndene, bakerne og markedet igjen på jakt etter en høsthvetesort som kan stå for de ønskede 25 prosent av hvetevolumet i matmelet man ønsker høsthvete skal stå for. 

 

Bernstein = høsthvetens Mirakel

Og det prøves ut mange ulike sorter. Hos NLR Øst-rådgiver Jan Stabbetorp, som også var vertskap for markvandringen, er det en rekke forsøksfelt med ulike høsthvetesorter. Blant dem er Bernstein. Og Dieseth i Graminor omtalte Bernstein som høsthvetens Mirakel, altså en sort med gode dyrkingsmessige egenskaper og god bakekvalitet.

– Bakerne er veldig fornøyd med Bernstein, den har best bakekvalitet av sortene nå. Proteininnholdet er godt, med god balanse på proteinkomponentene. Den overvintrer så som så, men kan bli veldig fin i Søndre Viken og Vestfold, fortalte han. Bernstein er enda i verdiprøving, men det kan være en sort for framtida.

Kan Bernstein erstatte Ellvis og Ozon? (Foto: Morten Botilsrud)

 

Hva vil markedet ha?

Hvilke egenskaper en sort skal ha, avhenger av kjøperne og markedet. Det gjør også produksjonen av andre kornsorter. Bjørn Stabbetorp, fungerende direktør landbruk i Felleskjøpet Agri sa at det viktigste, tross alt, er:

– Kvalitet er nøkkelen til det meste! Men det er vanskelig å si hva man skal dyrke. Bønder har forskjellige forutsetning og driftsopplegg som passer til produksjon av bestemte sorter og arter.

Videre sa han at fôrhvete og bygg er kjærkomment i kraftfôrindustrien, samt at havre kan framsnakkes på kortsikt.

– Melkeproduksjonen påvirker behovet for høstkorn, men heldigvis tar bønder signaler fort og handler effektivt. Det er også et behov for både mer økologisk kornproduksjon og produksjon av proteinvekster, sa Stabbetorp.

 

Høstoljevekster

Det var mye fokus på høstsådde produksjoner på Romerike i forrige uke. Markvandringene med over 85 (!) bønder og andre interessert til stedet, ble avsluttet med en innføring i dyrkningsteknikk for høstoljevekster ved NLR Øst-rådgiver Sigurd Enger. Bonde Terje Fossen Hellesjø viste fram sin direktesåmaskin Heva Sub-Tiller som sår både høstrybs og -raps, samtidig som den gjødsler og sprer Sluxx (jernfosfat, sneglegift).

Terje Fossen Hellesjø sådd mye høstrybs i fjor og er så langt fornøyd med hvordan avlingene ser ut til å bli. (Foto: Morten Botilsrud) 

 

Se flere bilder fra markvandringen hos Anne Berit Haga og Jan Stabbetorp på Henni.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.