Nytt hveterust prosjekt startet

05.06.2020 (Oppdatert: 06.06.2020)

Den første meldingene om funn av gulrust i 2020 er kommet. Gulrust er en av flere rustsjukdommer på korn som kan, om den får utvikle seg fritt, gi betydelige avlingsreduksjoner.

Les mer ›

Nå ligger pengene i oppfølgingen

04.06.2020 (Oppdatert: 04.06.2020)

De fleste steder er åkrene nå i god vekst og grunnlaget for en god avling er lagt. Da er det spesielt viktig å ikke lene seg tilbake og vente på høsten.

Les mer ›

Harving mot kveke erstatter glyfosat

18.05.2020

Kveke og annet rotugras er et stort problem for både gras- og kornprodusenter.

Les mer ›

Bruk mobilen i ugrasbekjempelsen

15.05.2020 (Oppdatert: 15.05.2020)

VIDEO: – Ved å kjenne dine fem vanligste åkerugras kan du få gode bekjempingsalternativer rett på mobiltelefonen, sier Harald Solberg.

Les mer ›

Veiledere for avdriftsreduksjon og vegeterte buffersoner

11.05.2020

Mattilsynet innfører nå differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av plantevernmidler. Dette vil gi bedre utnyttelse av jordbruksareal, uten at det øker risikoen for vannforurensning.

Les mer ›

Mekanisk jordløsning

08.05.2020

Tunge maskiner pakker jorda og reduserer avlingene. Mekanisk jordløsning er et aktuelt tiltak, men løser ikke alltid problemet.

Les mer ›

Rom for økt kornproduksjon

28.04.2020 (Oppdatert: 28.04.2020)

Det er rom for økt produksjon av både matkorn og fôrkorn her i landet, selv om etterspørselen fram mot 2025 forventes å ha en svak nedgang. Det viser beregninger fra Norske Felleskjøp.

Les mer ›

Oppdatert mal for plantevernjournal for 2020

20.05.2020 (Oppdatert: 20.05.2020)

NLR har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning.

Les mer ›

Muligheter og utfordringer i norsk kornproduksjon

25.03.2020

Det fins mange utfordringer i norsk kornproduksjon. Men mulighetene er også i stor grad til stede! Og hva skal egentlig den norske kornbonden dyrke i år?

Les mer ›

Økt kornproduksjon på eksisterende areal

17.02.2020 (Oppdatert: 18.02.2020)

Det er gode muligheter for å øke produksjonen av norsk korn. Dagens areal har nemlig et betydelig høyere avlingspotensial enn det som høstes, viser en gjennomgang fra forskere i NIBIO og NMBU.

Les mer ›

Stor interesse for Korn 2020

05.02.2020

Kornbønder, rådgivere, forskere og andre med interesse for korn møttes til kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling på Korn 2020.

Les mer ›

Korn 2020

29.01.2020 (Oppdatert: 29.01.2020)

NIBIO avd. Korn og frøvekster og Norsk Landbruksrådgiving inviterer til Korn 2020 den 4. og 5. februar 2020. Møtet holdes på Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, Skjetten.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.