Utviklingen av kornarealet

06.01.2020 (Oppdatert: 06.01.2020) Einar Strand

Kornarealet er redusert med over 340 000 dekar i sone 1 og 3 i løpet av de siste 15 årene. Agri Analyse har skrevet en rapport der de ser på årsakene til denne nedgangen. I rapporten finner du detaljer om utviklingen av kornarealet i de ulike tilskuddssonene, på fylkesbasis og på kommunenivå.

Samtidig som kornarealet har gått ned har grasarealet økt i kornområdene. Det blir sett på som et tegn på at kanaliseringspolitikken er svekka. I rapporten ser en på utviklingen for korn og grasarealene. En ser dette opp mot endringer i mordyr av melkekyr, ammekyr og sau. Det blir også sette på nedbygging og nydyrking og en ser på økonomiske forhold og er inneom betydningen av strukturutviklingen.

Les hele rapporten hos AgriAnalyse.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.