Potensial for planteproteinproduksjon

14.02.2019 (Oppdatert: 15.02.2019) Morten Berntsen

KORN 2019: Med bedre optimalisering av dyrkingen kan norske bønder produsere elleve prosent mer planteprotein på dagens kornareal, viser beregninger fra NIBIO.

Beregninger viser et betydelig potensial for produksjon av norske planteproteiner. Her ved åkerbønner og erter. Foto: John Ingar Øverland

Med bakgrunn i importen av proteinråvarer til kraftfôrproduksjon og det økende fokuset på planteprotein i humanernæring, har forskere ved NIBIO, med Unni Abrahamsen i spissen, regnet på potensialet for produksjon av planteproteiner i Norge. 

LES MER: Unge vil spise mer vegetar, spiser likevel mest kjøtt

– Det er et mulighetsområde som norske dyrkere bør gripe, men det stiller også krav til at det blir lagt til rette for god økonomi i produksjonen og at vi finner gode måter å håndtere planteskadegjørere på, slik at vi kan produsere varer av en god kvalitet, sier Abrahamsen. 

 

Mye proteiner fra korn

Forskerne har delt landet inn i fem regioner, hvor forutsetningene for produskjon av proteinrike vekster,  som oljevekster, erter og åkerbønner, er derifnert. Det er videre tatt utgangspunkt i at dyrkerne i stor grad kan bruke det utstyret de allerede bruker i kornproduksjonen. 

LES MER: Samlet innsats har gitt fart i korndyrkinga

– Dagens kornareal er cirka 2,9 millioner dekar. Av dette er én prosent erter og én prosent oljevekster. Med dette utgangspunktet produseres det allerede 110 000 tonn planteproteiner, og 96 prosent av dette kommer fra korn, fortsetter forskeren. 

Selv om oljevekster i seg selv bidrar med lite proteiner sammenlignet med erter og åkerbønner, er Unni Abrahamsen opptatt av at raps og rybs skal være med. 

– I et godt vekstskifte har oljevekster en viktig plass. Det er en god forgrøde til hvete, og vil bidra til høyere proteininnhold i etterfølgende vekst, forklarer hun. 

Unni Abrahamsen, forsker ved NIBIO Apelsvoll. FOTO: Morten Berntsen

 

Potensiell økning

i sine beregninger har Unni Abrahamsen med kolleger funnet en potensiell økning på elleve prosent planteprotein i Norge. 

– Med bedre optimalisering kan vi øke planteproteinproduksjonen i Norge med elleve prosent på dagens kornareal. Norsk landbruk kan produsere en betydelig andel og mengde av erter og åkerbønne til menneskemat derosm det er ønskelig og lønnsomt. Økonomi i produksjonen er en viktig forutsetning for at bonden skal gripe muligheten, sier Abrahamsen. 

Korn 2019

For fjerde året på arrangeres en konferanse som i sin helthet er viet korn og korndyrking. 197 deltakere er samlet til to dager med faglig påfyll, noe som er en økning sammenlignet med fjorårets arrangement. Konferansen er arrangert i samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.