Endret betaling av høsthvete sesongen 2019/2020

25.02.2019 (Oppdatert: 25.02.2019)

KORN 2019: Kornkjøperne presenterte en endret betaling for mathvete i klasse 4 og 5 for sesongen 2019/2020. Endringene skjer som følge av at en forventer vesentlig større tilgang på høsthvete til mat enn det markedet etterspør. En foretar derfor en prisjustering for å markedstilpasse prisene og unngå en sterk økning i omsetningsavgiften.

Følgende endringer i betaling for mathvete i klasse 4 og 5 vil bli gjennomført:

Høsthvete i klasse 4 vil få økt klassefradrag fra -8 øre til -13 øre per kg

Høsthvete i klasse 5 (Ellvis) vil få økt klassefradrag fra -8 øre til -15 øre per kg. Fra kornsesongen 2020/2021 vil Ellvis bli klassifisert som fôrhvete.

I tillegg vil det ikke gis proteintillegg over 13 % protein og kravene til hektolitervekt i de to klassene økes slik at hl-vekt fra og med 77 kg avregnes som fôr.

Det er også krav om leveringsseddel og godkjent KSL for å få avregning som matkorn.

Les mer hos:

Felleskjøpet Agri

Strand UnikornFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.