Havredyrking 2019

29.01.2020

Norsk Havreforening har gjennomført en spørreundersøkelse blant havredyrkere om dyrkingspraksis og erfaringer fra dyrking av havre i 2019.

Les mer ›

Kornkonferansen 2020

29.01.2020

Norske Felleskjøp og Norges Bondelag arrangerte Kornkonferansen 2020 i Oslo 21. januar. Det årlige møtet er en god blanding av politikk og faglige temaer.

Les mer ›

Utviklingen av kornarealet

06.01.2020

Kornarealet er redusert med over 340 000 dekar i sone 1 og 3 i løpet av de siste 15 årene. Agri Analyse har skrevet en rapport der de ser på årsakene til denne nedgangen.

Les mer ›

Justert kornprognose: Noe mindre korn - dobling på oljefrø

14.11.2019 (Oppdatert: 15.11.2019)

Norske Felleskjøp har justert prognosen for årets kornavling:

Les mer ›

Fagdag om korntørker

29.10.2019

NLR Øst har arrangert fagdag om korntørker. Programmet besto av både fagforedrag og befaringer på fire ulike anlegg.

Les mer ›

Mattilsynet innfører differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av plantevernmidler

16.10.2019

Mattilsynet vil i 2020 begynne vurderingen av differensierte avstandsgrenser til vann avhengig av om det brukes avdriftsreduserende tiltak eller ikke.

Les mer ›

Oppjustert kornprognose sesongen 2019/20

10.09.2019

Norske Felleskjøp har etter en ny rapporteringsrunde fra de regionale NLR-enheten oppjustert prognosa for kornavlingene i 2019. Den nye prognosa per 9.

Les mer ›

Avlingsprognose kornsesongen 2019/20

15.08.2019

På bakgrunn av innrapportering fra enheter i Norsk Landbruksrådgiving har Norske Felleskjøp kommet med en første prognose for årets kornhøst.

Les mer ›

Lønnsomt med økokorn

09.07.2019 (Oppdatert: 09.07.2019)

ØKOLOGISK: For Sverre Lang-Ree gir økologisk korndyrking 500 kroner høyere dekningsbidrag per dekar enn konvensjonell produksjon.

Les mer ›

Oppdatert informasjon om hønsehirse

26.06.2019

NLR Viken har oppdatert informasjonsfolder og "kokebok" for kontroll av hønsehirse.

Les mer ›

Varierende overvintring av høstkorn

28.05.2019 (Oppdatert: 28.05.2019)

Etter at det ble sådd rekordstore arealer med høstkorn i fjor høst, har det gjennom vinteren og våren vært knyttet stor spenning til hvordan høstkornet ville klare seg.

Les mer ›

Ny video - Etablering av våroljevekster

26.04.2019

Oljevekster er gode forgrøder for korn og kan gi høyere kornavlinger og mindre behov for soppbekjempelse. Etableringen av våroljevekster kan i enkelte år være krevende.

Les mer ›

Klimagasskalkulator for kornproduksjon

12.04.2019 (Oppdatert: 12.04.2019)

Kan vi produsere korn mer miljøvennlig med enda lavere utslipp av klimagasser? Vi kjenner prosessene som fører til at det unnslipper klimagasser fra landbruket.

Les mer ›

Mattilsynet planlegger tilsyn hos produsenter

09.04.2019 (Oppdatert: 12.04.2019)

Riktig bruk av plantevernmidler er viktig for å redusere helse- og miljørisiko. Mattilsynet planlegger derfor i år tilsyn med bruk av plantevernmidler hos produsenter av poteter, korn og frukt.

Les mer ›

Oppdatert plantevernjournal

04.04.2019

NLR har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning.

Les mer ›

Endret betaling av høsthvete sesongen 2019/2020

25.02.2019

KORN 2019: Kornkjøperne presenterte en endret betaling for mathvete i klasse 4 og 5 for sesongen 2019/2020.

Les mer ›

Små korn spirer godt

15.02.2019

KORN 2019: Mye av vårkornet som skal såes i år, er smått. Det stiller strengere krav til såbed og nøyaktighet i såjobben enn tidligere. Gledelig er det at årets små korn spirer veldig godt.

Les mer ›

Potensial for planteproteinproduksjon

15.02.2019 (Oppdatert: 15.02.2019)

KORN 2019: Med bedre optimalisering av dyrkingen kan norske bønder produsere elleve prosent mer planteprotein på dagens kornareal, viser beregninger fra NIBIO.

Les mer ›

Markedsordningen for korn

13.02.2019 (Oppdatert: 13.02.2019)

Norske Felleskjøp har laget et hefte om markedsordningen for korn. Har du bruk for å kunne litt mer om norsk landbrukspolitikk?

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.