Korn 2020

10.12.2019

NIBIO avd. Korn og frøvekster og Norsk Landbruksrådgiving inviterer til Korn 2020 den 4. og 5. februar 2020. Møtet holdes på Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, Skjetten.

Les mer ›

Justert kornprognose: Noe mindre korn - dobling på oljefrø

14.11.2019 (Oppdatert: 15.11.2019)

Norske Felleskjøp har justert prognosen for årets kornavling:

Les mer ›

Fagdag om korntørker

29.10.2019

NLR Øst har arrangert fagdag om korntørker. Programmet besto av både fagforedrag og befaringer på fire ulike anlegg.

Les mer ›

Mattilsynet innfører differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av plantevernmidler

16.10.2019

Mattilsynet vil i 2020 begynne vurderingen av differensierte avstandsgrenser til vann avhengig av om det brukes avdriftsreduserende tiltak eller ikke.

Les mer ›

Oppjustert kornprognose sesongen 2019/20

10.09.2019

Norske Felleskjøp har etter en ny rapporteringsrunde fra de regionale NLR-enheten oppjustert prognosa for kornavlingene i 2019. Den nye prognosa per 9.

Les mer ›

Avlingsprognose kornsesongen 2019/20

15.08.2019

På bakgrunn av innrapportering fra enheter i Norsk Landbruksrådgiving har Norske Felleskjøp kommet med en første prognose for årets kornhøst.

Les mer ›

Lønnsomt med økokorn

09.07.2019 (Oppdatert: 09.07.2019)

ØKOLOGISK: For Sverre Lang-Ree gir økologisk korndyrking 500 kroner høyere dekningsbidrag per dekar enn konvensjonell produksjon.

Les mer ›

Oppdatert informasjon om hønsehirse

26.06.2019

NLR Viken har oppdatert informasjonsfolder og "kokebok" for kontroll av hønsehirse.

Les mer ›

Varierende overvintring av høstkorn

28.05.2019 (Oppdatert: 28.05.2019)

Etter at det ble sådd rekordstore arealer med høstkorn i fjor høst, har det gjennom vinteren og våren vært knyttet stor spenning til hvordan høstkornet ville klare seg.

Les mer ›

Ny video - Etablering av våroljevekster

26.04.2019

Oljevekster er gode forgrøder for korn og kan gi høyere kornavlinger og mindre behov for soppbekjempelse. Etableringen av våroljevekster kan i enkelte år være krevende.

Les mer ›

Klimagasskalkulator for kornproduksjon

12.04.2019 (Oppdatert: 12.04.2019)

Kan vi produsere korn mer miljøvennlig med enda lavere utslipp av klimagasser? Vi kjenner prosessene som fører til at det unnslipper klimagasser fra landbruket.

Les mer ›

Mattilsynet planlegger tilsyn hos produsenter

09.04.2019 (Oppdatert: 12.04.2019)

Riktig bruk av plantevernmidler er viktig for å redusere helse- og miljørisiko. Mattilsynet planlegger derfor i år tilsyn med bruk av plantevernmidler hos produsenter av poteter, korn og frukt.

Les mer ›

Oppdatert plantevernjournal

04.04.2019

NLR har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning.

Les mer ›

Endret betaling av høsthvete sesongen 2019/2020

25.02.2019

KORN 2019: Kornkjøperne presenterte en endret betaling for mathvete i klasse 4 og 5 for sesongen 2019/2020.

Les mer ›

Små korn spirer godt

15.02.2019

KORN 2019: Mye av vårkornet som skal såes i år, er smått. Det stiller strengere krav til såbed og nøyaktighet i såjobben enn tidligere. Gledelig er det at årets små korn spirer veldig godt.

Les mer ›

Potensial for planteproteinproduksjon

15.02.2019 (Oppdatert: 15.02.2019)

KORN 2019: Med bedre optimalisering av dyrkingen kan norske bønder produsere elleve prosent mer planteprotein på dagens kornareal, viser beregninger fra NIBIO.

Les mer ›

Markedsordningen for korn

13.02.2019 (Oppdatert: 13.02.2019)

Norske Felleskjøp har laget et hefte om markedsordningen for korn. Har du bruk for å kunne litt mer om norsk landbrukspolitikk?

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.