Såkornkvaliteten 2019

23.11.2018 (Oppdatert: 23.11.2018) | Nyhet

Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert en stor andel av sesongens veiledningsprøver av såkorn. Dette er prøver sendt inn av gårdbrukere, leierenserier og såvareforretninger. Kornpartiene i 2018 har en større andel små korn. Beisebehovet er vesentlig mindre enn vanlig.

Hovedtrekk, resultater pr. 5. november

Korn fra Sør-Norge har i 2018 relativt god spiring, svært lite sykdom og i liten grad behov for behandling mot sopp. Det er lite spiretreghet i bygg og havre, dvs. lav andel friske, uspirte korn. Bygg fra Trøndelag har også god spireevne. Her er det noe mer sopp, men lavere forekomst enn vanlig. Det er mer spiretreghet i Trøndelag enn i SørNorge, med tydelige forskjeller mellom sortene. 

Sør-Norge - Gjennomsnittlig spireevne for bygg er rundt 95 prosent for både beisa og prøvebeisa korn. Smittegraden av Fusarium (3%) og byggbrunflekk (7%) er uvanlig lavt og bare 19% av prøvene trenger behandling. Det er riktignok variasjoner mellom sortene, med Thermus som høyest med 30% og Brage (11%) og Rødhette (6%) med mindre behov for behandling. I 2017 og 2016 var antall byggprøver med anbefalt behandling henholdsvis 51 og 85 prosent. 
Spireevnen i ubeisa havre er 91%, og 92% i prøvebeisa, mot 88 og 90 prosent i 2017. Også her er smittegraden lav, 4% Fusarium og 8% havrebrunflekk, og bare 10% av prøvene har blitt vurdert som nødvendig å behandle.  
Spireevnen i vårhvete er på nær 95% ubeisa og 96% prøvebeisa. Smittegraden er svært lav, med gjennomsnitt på 4% Fusarium og 1% hveteaksprikk. Andelen partier som bør behandles er for alle sortene samlet derfor svært lavt, bare 6%. I likhet med 2017 står Mirakel for over halvparten av alle vårhveteprøvene. 

Trøndelag - Spireevnen i bygg fra Trøndelag er god, med 94% for ubeisa og 95% for prøvebeisa. Det er omtrent det samme som i 2017, men antall spiretrege prøver er lavere i 2018. Det er flere partier i Trøndelag som bør beises/behandles mot sopp (38%), sammenlignet med Sør-Norge. Likevel er 16% smitte av Fusarium og 10% smitte av byggbrunflekk betydelig lavere enn normalt.

 

Se tabeller over årets såkornkvalitet hos Kimen.

Se figur over såkornkvaliteten fra 2004 - 2018 hos Kimen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.