Kvalitet av såvare fra 2017

26.03.2018 (Oppdatert: 26.03.2018) | Nyhet

Kimen Såvarelaboratoriet har publisert resultatene fra testingen av såkorn fra høstet i 2017. Kvaliteten er varierende og spireevnen fra korn høstet på Østlandet er tildels lavere enn ønskelig. Det er et betydelig beisebehov i mange sorter. I tillegg er mye av bygget er spiretregt og trenger varmebehandling.

Les mer om såkornkvaliteten hos Kimen!