Samlet innsats har gitt fart i korndyrkinga

05.02.2018 (Oppdatert: 20.12.2018) Morten Berntsen

Samlet innsats i kornbransjen har ført til at avlingstallene igjen peker oppover og kornarealet øker. KornFuth-prosjektet har lagt vekt på praktisk og anvendelig nytte for den norske kornbonden framfor teoretisk forskning.

Einar Strand, fagkoordinator korn i NLR, viser fram en positiv avlingsutvikling i norsk kornproduksjon etter at prosjektet KornFuth ble startet opp. FOTO: Morten Berntsen

– Vi hadde avlingstall som var i fritt fall, og det så på et tidspunkt mørkt ut, sier Einar Strand, fagkoordinator korn i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). 

 

Dystre utsikter

I 2013 var det dystre framtidsutsikter for norsk kornproduksjon. Kornarealene hadde krympet og avlingstallene stadig sunket siden midten av 2000-tallet. Daværende landbruksminister Trygve Magnus Vedum (Sp) satte ned et ekspertutvalg som skulle se på muligheter for økt norsk kornproduksjon. Samtidig kom flere rapporter på bordet som belyste den samme, utfordrende situasjonen i norsk kornproduksjon. En samlet bransje gikk derfor sammen i et felles prosjekt for å identifisere og konkretisere flaskehalser i norsk korndyrking. 

– Dette var bakgrunnen for at prosjektet KornFuth ble startet, sier Einar Strand.  

 

At kjent agronomisk kunnskap skal gjøres tilgjengelig for bonden har vært et av de viktigste målene for KornFuth. FOTO: Morten Berntsen 

 

Ikke teoretisk forskning

Gjennom prosjektet KornFuth ble det gjort undersøkelser av rammevilkår, drenerings- og kalkingstilstand, strukturmessige forhold rundt heltids- og deltidsbønder, kunnskapsbehovet hos næringsutøvere og flaskehalser i formidlingen. 

– Hovedtanken til prosjektet har vært å øke den faglige aktivitene nær bonden. Dette skulle ikke være et forskningsprosjekt, forklarer Strand. 

Oppsummeringa av KornFuth viser at det har blitt arrangert 140 faglige arrangementer som har engasjert over 3750 deltakere i hele landet. Dette har gitt fart i korndyrkinga igjen. 

– Det er nok mange som vil være med å dele æren for at avlings- og arealtallene igjen peker oppover, men det er ikke tvil om at den faglige aktiviteten har hatt en positiv innvirkning, sier Einar Strand. 

 

Faglig samling

Resultatene av KornFuth-prosjektet ble presentert på Korn 2018, et fagseminar om og for korndyrking. Her samles 170 deltakere til to dager med faglig kompetansepåfyll med det siste innen forskning og utvikling, presentert av landets fremste ekspertise på området. 

– Det er et spennende fagprogrammet på Korn 2018. Korn er veldig viktig i norsk landbruk, sier Jacob Simonhjell, direktør i Norsk Landbruksrådgiving, under sin åpningstale til konferansen.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.