Etablering av våroljevekster

25.04.2018 (Oppdatert: 25.04.2018) | Nyhet

BRAKORN-prosjektet ledet av NIBIO Korn og frøvekster har utgitt et temaark om etablering av våroljevekster.

Resultater fra forsøk med spiring av oljevekster ved forskjellige sådyp og jordtemperatur viser at dyp såing ved lav temperatur kan gi dårlig etablering og det anbefales derfor å unngå dyp såing når jordtemperaturen er lav. Optimal såmengde er høyere for ryps (ca. 800 g/kvm.) enn for raps (650 g/kvm.). Skorpedannelse etter såing og angrep av jordloppe kan være ødeleggende for etableringen. Les mer!