Økofagdag på Apelsvoll 14.august

23.08.2017 (Oppdatert: 24.08.2017)

I strålende vær arrangerte NIBIO og NLR Innlandet mandag 14. august en åpen fagdag med markvandring på Apelsvoll. Temaet var økologisk dyrking av korn, proteinvekster, potet og grønnsaker.

Ei grop forteller mye om jordas status. Foto: Morten Berntsen, NLR Innlandet

Drøyt 40 interesserte tilhørere fikk høre blant annet om forsøk med næringsforsyning, vekstskifte/jordkvalitet, sorter og ugrasbekjempelse. I tillegg ble det delt praktiske erfaringer med ugrashåndtering, både med ulike maskiner i gulrot og med bruk av gjess mellom potetfårene.  Arrangementet hadde økonomisk støtte fra FMLA Oppland og Hedmark.

Kort fra punktene i programmet:

 • Produsent Trond Gaarder og rådgiver Jan Erik Mæhlum bidro med sin kunnskap om hva som skal til for å lykkes med produksjon av økopotet. Viktige elementer er lysgroing, relativt tidlige og/eller motstandsdyktige sorter, og tett oppfølging mot ugras. Trond Gaarder har gode erfaringer med å kjøre opp potetradene om høsten og å bruke gjess til å bekjempe rotugras.
 • Potetsorter: Nansen ser ut til å bli en god sort også for økologisk. Den har meget sterk resistens mot tørråte både på ris og knoll. Dessverre dekker riset relativt dårlig og den synes også å være smakelig for sikader. Berle og Peik testes som aktuelle industrisorter.
 • Gjødslingsstrategier til potet og gulrot undersøkes i NIBIO fra 2017. Det sammenlignes ulike grunngjødslingstyper (husdyrgjødsel, biorest og granulert gjødsel) og ulike delgjødslingsstrategier. Det var ikke synlige forskjeller mellom de ulike gjødseltypene.
 • Falskt såbed kan redusere ugrasmengden før etablering av grønnsakskulturer. I forsøkene på Apelsvoll ble luketida betraktelig reduserte ved bruk av alle tre variasjonene av falsk såbed, sammenlignet med direkte såing.
 • Diskusjon omkring forebyggende ugrasregulering – det er viktig med vekstskifte og god jordarbeiding til rett tid. Flerårig ugras må tas på et tidlig utviklingsstadium.
 • Kort demonstrasjon av videostyrt radrenser i grønnsaker ved gitt av Ole Petter Aarnæs hos Ole Chr Bye. Utstyret gir gode muligheter for god radrensing, men grunnarbeidet må fortsatt være i orden.
 • Informasjon om dyrkingssystemforsøket på Apelsvoll, der ulike dyrkingssystemer er sammenlignet gjennom 27 år. For å unngå stor nitrogenutvasking bør økologisk drift ikke baseres kun på bruk av grønngjødsling. Eng i vekstskiftet er viktigste faktor for mengde karbon som lagres i jord.
 • Kornsorter: Arild blir aktuell byggsort for økologisk dyrking. Den er lang og dekker godt mot ugras. Til å være toradssort er den tidlig, og er sterk mot sjukdommer.  Mirakel hvete og Vinger havre fortsatt de beste.
 • Sorter av åkerbønner og erter prøves. Viktige utfordringer er legde i ertene og tidlige nok sorter av erter og åkerbønner. Sen utvikling av vekstene gir gode muligheter for blindharving mot ugras, evt harving i tiden etter spring. God stubbharving etter høsting kan være nødvendig for å tyne kveke og annet oppformert rotugras.
 • Gjødslingsforsøk i to- og seksradsbygg viser liten forskjell mellom artene. Forsøk knyttet til «Foregangsfylket økologisk korn» tyder på at det er sikrest å gi all gjødsel om våren, også om det brukes pelletert hønsegjødsel. Ved senere overgjødsling er det risiko for at tørre forhold forsinker frigivelsen av næring. 
 • En dyp grop var gravd, slik at røtter og jord kunne studeres for ulike vekster. Som de aller fleste steder var det også her en såle litt under vanlig plogdybde. Men den var ikke ugjennomtrengelig, og røttene fra både korn, raps/rybs, erter og åkerbønner var godt nedenfor denne.

I tillegg til de som er nevnt over bidro følgende til fagprogrammet:

Hugh Riley, Per Møllerhagen, Mette Thomsen, Kari Bysveen, Audun Korsæth, Annbjørg Øverli Kristoffersen, Trond Henriksen, Mauritz Åssveen, Wendy Waalen, Unni Abrahamsen, Randi Berland Frøseth og Till Seehusen fra NIBIO, samt Kari Bysveen og Stein Nyvoll fra NLR Innlandet.

Skrevet av Eldrid Lein Molteberg (NIBIO) og Kari Bysveen (NLR Innlandet).Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.