Integrert plantevern sesongen 2017

25.04.2017 (Oppdatert: 19.05.2017)

1. juni 2017 er det to år siden Norge implementerte EU-direktivet om integrert plantevern (IPV). Selv om ulike elementer innen IPV har blitt praktisert i en årrekke, medførte denne endringen skjerpede krav om at IPV skal ha prioritet foran kjemiske midler i en plantevernstrategi. Kravene til dokumentasjon ble også skjerpet.

Vi ser nå at Mattilsynet og andre skjerper kontrollen med at regelverket følges. I den anledning er det på sin plass å minne om noen viktige punkter.

Integrert plantevern er å ta i bruk alle teknikker og metoder som lar seg forene for å holde mengden skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Den nye forskriften som trådte i kraft 1. juni 2015, pålegger alle yrkesbrukere av plantevernmidler å sette seg inn i, og anvende, prinsippene for integrert plantevern.

 

De åtte prinsipper for integrert plantevern:

  • Bruke forebyggende tiltak, som vekstskifte, sortsvalg, drenering, vanning, gjødsling og kalking
  • Se etter skadeorganismer og vurdere skadeterskler
  • Ta beslutning om behandling
  • Vurdere ikke-kjemiske behandlingsmetoder (biologisk eller fysisk bekjempelse)
  • Velge et plantevernmiddel som er lite skadelig for mennesker og miljøet
  • Vurdere nødvendig dosering
  • Veksle mellom midler for å unngå resistens hos skadegjøreren
  • Evaluere om tiltaket har hatt ønsket effekt

 

Krav til dokumentasjon

Det skal føres en plantevernjournal som i tillegg til sprøytejournalen også skal dokumentere at en etterlever både de åtte prinsippene og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning.

Norsk Landbruksrådgiving har laget et oppsett på en plantevernjournal som dekker kravene i den nye forskriften. Plantevernjournalen består av en forside som er avkryssing der en bekrefter at IPV-prinsippene, og kravene når det gjelder vannforurensing, er kjent. I sprøytejournalen er kolonnene merket rødt obligatoriske, og de som er lysegrønne er nyttige, men altså ikke nødvendige i forhold til minimumskravet for dokumentasjon.

Kolonnene «Tiltak mot bekk» og «Begrunnelse» er nytt i forhold til den gamle forskriften. Det er satt inn noen eksempler på noteringer som en hjelp til hvilket nivå som bør noteres. Formen på «tabellen» er ikke avgjørende, og enhver står fritt til å utforme dette etter eget hode, men de obligatoriske opplysningene må være med.

 

Hjelpemidler

IPV veiledninger

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving har i fellesskap utarbeidet veiledninger for IPV i en del kulturer. Vi anbefaler disse brukt som et hjelpemiddel til å finne fram til integrerte planteverntiltak. Disse og annet fagstoff om IPV finner du her.

 

Skjema for plantevernjournal 

For de som ønsker å føre plantevernjournalen på egen PC har vi laget et Excel-dokument som kan lastes ned her  (OBS! To fliker i regnearket)

Alternativt kan du laste ned et Word-dokument i A4 format som også kan fylles ut elektronisk.

I tillegg har vi en PDF-versjon som vi anbefaler til utskrift for de som vil notere for hånd.

 

Ulike enheter i NLR kan ha laget egne versjoner tilpasset lokale forhold. Disse finner du på de lokale NLR sidene.

 

Det er også ulike løsninger der en kan gjøre registeringene elektronisk. Dersom du har gjødslingsplan som er laget i Skifteplan anbefaler vi løsningen Skifteplan Mobil. Da får du alt på ett sted.

 

Plantevernleksikon

NIBIO sitt plantevernleksikon har kommet i ny drakt. Der finner du nyttig og relevant informasjon om biologi og bekjempelse av planteskadegjørere (ugras, sykdommer og skadedyr). Det gir også informasjon om biologien til en del nyttedyr av plantevernbetydning. Gå til Plantevernleksikonet.

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.