AGROPRO prosjektet går mot slutten

31.01.2017 (Oppdatert: 04.05.2017) | Nyhet

Nyhetsbrev fra AGROPRO-prosjektet og invitasjon til sluttseminar

21. og 22. juni 2017 holder AGROPRO sluttseminar på Hotel Opera i Oslo. Prosjektet har undersøkt muligheter og begrensninger for at forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge. På sluttseminaret presenteres nye resultater fra jord og planteforskning, økonomiske og sosiokulturelle studier og det blir paneldebatt. Klikk her for påmelding. Se nyhetsbrev fra prosjektet her.