Temaark Korn

18.11.2016 | Nyhet

I prosjektet "Økt norsk kornproduksjon" er det utarbeidet en serie temaark som beskriver sentrale emner innen korndyrking, fra planlegging av vekstsesongen og fram til kornet er klart for levering.