Temaark Korn

18.11.2016 (Oppdatert: 29.01.2018) | Nyhet

I prosjektet "Økt norsk kornproduksjon" er det utarbeidet en serie temaark som beskriver sentrale emner innen korndyrking, fra planlegging av vekstsesongen og fram til kornet er klart for levering. Her finner du også temaark om vekstskifte og om oljevekstdyrking fra BRAKORN-prosjektet.