KORN 2021

24.02.2020 (Oppdatert: 18.12.2020) ,  Einar Strand

Tid: -
Sted: Møtet vil foregå digitaltKorn 2021 arrangeres av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Arrangementet blir denne gangen digitalt og vi legger opp til to kortere møter på datoene som allerede er annonsert som Korn 2021, nemlig 9. og 10. februar. Vi arrangerer Korn 2021 mellom kl. 10.00 og 14.00 begge dager, med innlagte pauser. Målsettingen med seminaret er å presentere resultater fra ulike forskningsprosjekter for rådgivere og aktørene i kornbransjen, der gårdbrukere også er velkomne til å delta.

Deltagelse på Korn 2021 er gratis, men vil kreve påmelding.

Programmet 9. februar vil i hovedsak ta for seg ulike aspekter omring korn og klima. Den 10. februar vil foredragene omhandle vekstskifte, olje- og belgvekster, integrert plantevern og sorter. Det blir naturlig nok færre presentasjoner enn det vi normalt har hatt på de fysiske møtene, men samtidig håper vi dagene vil gi et godt faglig påfyll for hver enkelt deltager.

Frist for påmelding er torsdag 4. februar. Etter fristens utløp sendes link til møtene til de påmeldte.

Vel møtt!

 

PÅMELDINGFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.