Korn 2023 arrangeres av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og avholdes 15. og 16. februar.

Korn 2023 er et todagers fagmøte for alle som er interessert i korn.
Den primære målgruppen er rådgiver, forskere, forvaltning og interesserte bønder.