NIBIO og NMBU i samarbeid med NLR inviterer til markdag på Vollebekk forsøksgård 29. september. Hovedtemaer blir bekjemping av flerårig ugras og det blir visning av felt og demonstrasjoner med ulike kombinasjoner Kverneland Rotskjærer og Kvick-Finn harv og bruk av glyfosat og eddiksyre. I tillegg blir det en visning av felt med luserne og blandinger med ulike belgvekster og urter.

Invitasjon til markdag 29. september 2022, NMBU Ås

Flerårige ugras - rotskjæring, Kvick-Finn-harving, fangvekster og alternative ugrasmidler i korn. Nye engvekster

Flerårige ugras er en utfordring å bekjempe i økologisk landbruk og dersom glyfosat blir forbudt også i integrert produksjon. Glyfosat er oppe til revurdering i EU og beslutning skal tas i desember 2022 om det fortsatt vil bli godkjent. På Østre Voll har vi forsøk med bekjemping av rotugras uten bruk av glyfosat. Det forskes på nye engvekster. På Vollebekk er det 10.500 håndplanta luserneplanter!

Oppmøte og parkering på Vollebekk forsøksgård, Vollveien 5, 1433 Ås. Det er ingen påmelding! Gå derfra til Østre Voll (ca. 15 min gange).

Markdagen vil foregå på norsk med engelsk oversettelse for de som trenger det.

Rotskjaerer Brandsaeter
Kvik Finn Brandsaeter

Foreløpig program på Østre Voll og Vollebekk:

Tid

Tema

Innleder

13:00

Oppmøte og parkering Vollebekk forsøksgård. Gå til Østre Voll

13:15

Velkommen

Kirsten Semb Tørresen (NIBIO)

13:30

Forsøk 2019-2022, skifte 24. Rotskjæring, Kvick-Finn harving, fangvekster, glyfosat og kombinasjoner, +/-vårpløying (AC/DC-weeds)

Lars Olav Brandsæter (NMBU/NIBIO)

14:00

Forsøk 2021-2022, skifte 25. Rotskjæring, Kvick-Finn harving, fangvekster (ulike såtidspunkt), eddiksyre og kombinasjoner, +/-vårpløying (FRAKK)

Diskusjon om aktuelle ugras-problemstillinger i år: ettårig dylle/stivdylle, balderbrå i høstkorn etc.

Lars Olav Brandsæter (NMBU/NIBIO) / Kirsten Semb Tørresen (NIBIO)

14:30

Demo av Kverneland horisontal rotskjærer og Kvick-Finn harv (værforbld)

Lars Olav Brandsæter (NMBU/ NIBIO) / Vegard Hjerpaasen (SKP) /

Ivar Myhre (Myhres maskinomsetning)

14:45

Gå til Vollebekk

15:00

Kaffe & noe å bite i. Undervisningsrommet på Vollebekk

15:05

Visning av animasjonsvideo om åkertistel/ Demonstration of animation video on Cirsium arvense (AC/DC-weeds)

15:25

Gå ute på Vollebekk

15:30

Luserne. Fem norske sorter og 135 halvsøsken-familier av europeisk opprinnelse (DIVERSILIENCE)

Åshild Ergon (NMBU)

15:45

Blandinger av engvekster. Timotei, flerårig raigras, rødkløver, tiriltunge, sikkori og smalkjempe (DIVERSILIENCE)

Åshild Ergon (NMBU)

16:00

Avslutning og vel hjem

Velkommen!

Kirsten Semb Tørresen (NIBIO), Lars Olav Brandsæter (NMBU/NIBIO), Åshild Ergon (NMBU) og Einar Strand (NLR/NIBIO)

Markdagen og forsøk er en del av disse prosjektene:

  • AC/DC-weeds «Applying and Combining Disturbance and Competition for an agro-ecological management of creeping perennial weeds” finansiert av ERA-NET Cofund SusCrop, ID: 771134, FACCE-JPI, Horizon 2020/ Norges Forskningsråd.
  • «Fangvekster, rotskjæring og alternative kjemiske midler mot ugras i korn (Kortnavn: FRAKK)» finansiert av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler
  • · DIVERSILIENCE finansiert av ERA-NET Cofund CORE Organic, ID: 727495, Horizon 2020/ Norges Forskningsråd.