Årlig arrangement fra NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving. Informasjon om program og påmelding kommer seinere.