Priser og vilkår for levering av korn sesongen 2017/18

08.08.2017 (Oppdatert: 04.10.2017)

Kornkjøperne gir årlig ut en oversikt over priser og vilkår knyttet til deres kjøp av korn fra produsentene. Endringer foran denne sesongen er blant annet at pristrekket for manglende KSL-dokumentasjon økes fra 2 til 10 øre per kilo og at nedre grense for proteininnhold i mathvete settes til 11,5 %.