Presentasjonene fra Korn 2018

11.02.2018 (Oppdatert: 28.01.2019)

Her finner du presentasjonene fra Korn 2018 etter hvert som de er klare.

Mandag 5. februar

Norsk kornproduksjon

 

1015

Framtidig marked for norsk korn

Lars Fredrik Stuve, Norske FK

1045

Hvetekvalitet til fôr. Betydning for anvendelse og verdi

Harald Hetland, Norgesfôr

1105

Hvetekvalitet til mat - falltall, proteinkvalitet, klasseinndeling

Anne Kjersti Uhlen, NMBU

1125

Diskusjon

 

1145

LUNSJ

 

 

 

Hvete og hvetekvalitet

 

1245

Mathvetesorter vs. fôrhvetesorter. Avling og kvalitet

Margit Oami Kim, Graminor

1305

Såtider og såmengder av høsthvete

Wendy Waalen, NIBIO

1325

Er det lønnsomt å dyrke fôrhvete

Ole Henrik Lauritzen, NLR Øst

1345

Diskusjon

 

1400

PAUSE

 

 

 

 

KornFUTH

 

 

1415

KornFUTH 2014 - 2017

Einar Strand NLR/NIBIO

1445

Hva begrenser kornavlingene i praksis

Anne Kjersti Uhlen, NMBU

1505

Gjødslingsstrategier i bygg

Anne Kari B. Olsen, NIBIO

1525

Byggsortenes respons på behandling med vekstregulering og soppmidler

Mauritz Åssveen, NIBIO

1550

Diskusjon

 

1600

PAUSE

 

 

 

 

KornFUTH

 

 

1620

Olje- og proteinvekster for et bedre vekstskifte

Unni Abrahamsen, NIBIO

1700

Hvordan kan vi fjerne avlingsbegrensende faktorer?

Knut Søyland, Bonde

1710

Hvordan kan vi fjerne avlingsbegrensende faktorer?

Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

1720

Teknologi som hjelpemiddel for økte avlinger

Audun Korsæth, NIBIO

1740

Video

 

1750

Oppsummering

Wendy Waalen, NIBIO

1800

PROGRAM SLUTT

 

 

 

 

Tirsdag 6. februar

Plantevern

 

 

0830

Trenger korndyrkerne glyfosat?

Bjørn Gimming, bonde

0850

Alternativer til glyfosat mot kveke

Lars Olav Brandsæter, NMBU/NIBIO

0920

Diskusjon

 

0930

Soppsjukdommenes betydning for bakekvalitet av hvete

Heidi Udnes Aamodt, NIBIO

0950

Diskusjon

 

1000

PAUSE, utsjekking

 

Plantevern

 

 

1020

Modeller for varsling av mykotoksiner i havre

Anne-Grete Roer Hjelkrem, NIBIO

1040

Blir mjøldrøye rugens bane?

Bjørn Stabbetorp, Felleskjøpet Agri

1055

Diskusjon

 

1105

Vekstregulering i Mirakel vårhvete

Unni Abrahamsen, NIBIO

1125

Diskusjon

 

1130

LUNSJ, utsjekking

 

Jord

 

 

1230

Langtidseffekten av jordpakking

Till Seehusen, NIBIO

1250

Nødvendig meravling for lønnsom drenering

Torgeir Tajet, NLR Viken

1310

Lystgassutslipp fra norsk landbruksjord - effekter av drenering og kalking

Aina L. Russenes, NIBIO

1330

Endring av organisk materiale ved ulike dyrkingssystemer

Hugh Riley, NIBIO

1350

Diskusjon

 

1400

PAUSE

 

Jord

 

 

1420

Effekt av driftssystem på jordas mikrobielle samfunn og deres funksjon

Trond Maukon Henriksen, NIBIO

1440

Jorddekkende vekster for bedret jordstruktur

Silja Valand, NLR Østafjells

1500

Suksess med redusert jordarbeiding og fangvekster

Lars Kjuus, NLR Øst

1530

Diskusjon

 

1520

Vel hjem

Wendy Waalen, NIBIO

1600

SLUTT

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.