Fosforgjødsling på jord med høyt fosforinnhold

12.04.2018 (Oppdatert: 29.10.2018)

Resultater fra tre felt med høye P-Al tall viste at det ikke var behov for fosforgjødsling ved P-Al >14. De tre feltene i 2016 bekrefter tidligere resultater om at det ved høyt P-Al innhold er mye plantetilgjengelig P i jorda som plantene kan utnytte.

I avlingen ble det fjernet ca. 2 kg P. Selv uten P-gjødsling tar det lang tid å endre P-Al nivået i jorda skriver Annbjørg Ø. Kristoffersen og Anne Falk Øgaard fra NIBIO i denne artikkelen. Les mer.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.