Forsker Annette Folkedal Schjøll ved NIBIO gir disse rådene for 2019 sesongen:

Dersom det er påvist resistens mot lambda-cyhalotrin og cyhalotrin i ditt distrikt er det sannsynlig at rapsglansbillene også er resistente mot de andre pyretroidene. Mavrik Vita (tau-fluvalinat) tilhører gruppen pyretroider. Det hevdes at resistens mot tau-fluvalinat utvikles saktere enn mot de andre pyretroidene og at det er mulig å benytte preparater med dette aktive stoffet også i områder der det er pyretroidresistens. Resultater fra resistenstestingen i 2018 viser imidlertid at det allerede er utviklet moderat resistens hos glansbiller på flere lokaliteter. Bruk av pyretroider i områder der det er påvist resistens mot lambda-cyhalotrin /cyhalotrin, og tiakloprid i områder med påvist tiakloprid-resistens, vil sannsynligvis føre til økt resistensutvikling mot disse middelgruppene hos glansbillene.

I områder der det er påvist moderat resistens mot pyretroider og/eller tiakloprid, men der man likevel har erfaring for at hhv pyretroidene eller Biscaya OD 240 har god virkning i felt, kan disse vurderes tatt med av og til i et rotasjonsprogram med Steward/Avaunt 150 EC for å redusere risikoen for resistensutvikling også mot middelgruppen oksydiaziner (som Steward og Avaunt 150 EC tilhører). Ensidig bruk av Steward/Avaunt 150 EC øker faren for resistens mot denne middelgruppen.

Les hele rapporten på VIPS her

Les mer om skadedyr i oljevekster