Nlr 51422319810
⋅ Klima

Fangvekster

Vi registrerer en økende interesse for fangvekster blant gårdbrukere i Trøndelag.
Midt
Nlr 41587631919
⋅ Gjødsling

Økende interesse for kompostering

NLR Trøndelag gjennomførte flere møter om kompostering i 2018 i hele Trøndelag.
Midt
Nlr 42349403829
⋅ Korn

Høstkorn høsten 2018

Det som så ut til å bli en tidlig innhøsting drøyes ut til en mer normal høst. Høstkorn ser derfor ikke ut til å bli særlig mer utbredt i år enn andre år.
Midt
Nlr 42486766734
⋅ Kornkvalitet

Korn: Sopp, vekstregulering og insekt

Sprøytemiddel mot insekt er svært etterspurt, og lagrene er nesten tomme, men det er lite sopp å se ennå. På grunn av tørke er det lite åker som bør vekstreguleres.
Midt
Lus20pa20lus20pa20lus20002
⋅ Korn

Bladlus i korn

På grunn av den tørre og varme forsommeren, ser vi en del angrep av havrebladlus på lettere jordarter.
Midt
Nlr 61219658724
⋅ Korn

Insekt har det godt i varmt og tørt vêr

Mange insekt har det godt i det varme og fine veret. Bladminerflugene er i full gang med sverminga, og bladlusa er på vingane.
Midt
Rad eller brei
⋅ Korn

Rad- eller breigjødsling til korn

Tradisjonell radgjødsling gir optimale forhold for næringsopptak og optimal avling. Breigjødsling kan i beste fall gi lik avling som tradisjonell radgjødsling, men forsøk har vist at avlinga ble redusert med opptil 40 kilo per dekar.
Innlandet
Nlr 38808197448
⋅ Korn

Dyrkingsteknikk Mirakel vårhvete

Stråforkorting i Mirakel vårhvete har ikke gitt noen sikre resultater i dette forsøket. Moderat vårgjødsling har betydd mer for avling enn vekstregulering. Mirakel vårhvete bør likevel stråforkortes under normale vekstvilkår.
Innlandet
IMG 20200930 WA0017
⋅ Jord

Korn + gras + kløver = Mold

Fagmøter med tema jord og jordfruktbarhet trekker fulle hus. Og ikke uten grunn; – moldinnholdet i åkerjord reduseres med omtrent en prosent årlig. Jorda mister struktur og blir utsatt for erosjon og utvasking. Men vi kan snu den negative trenden forteller rådgiver Silja Valand.
Østlandet
1 ... 15 16 17