Jordprove Foto Karoline Lervag Solberg
⋅ pH

Variabel kalking innen skifte

Tettere og punktfestede jordprøver har blitt noe mer vanlig de siste årene, spesielt på kornjord. Det gir grunnlag for variert tildeling av både næring og kalk innad på skiftet. Men hvor tett slik jordprøvetaking bør være for å være pålitelig kan variere en god del - det har lokalt NLRØ- prosjekt vist oss.
NLR Østafjells
Forsoksfelt Godoya Urea BP
Medlem
⋅ Gjødsling

Skilnaden mellom urea og ammonium-nitrat

Nitrogen er av avgjerande betydning for plantevekst. Å tilføre nitrogen ved spesifikke utviklingstrinn for plantene, auker avlinga. Både urea og AN (ammonium-nitrat) er vanlege nitrogengjødselslag, men brukarane blir ofte forvirra av skilnaden mellom dei. Vi forklarer skilnaden!
NLR Nordvest
Naturlig kantsone Osaker 2020
Medlem
⋅ Jord

Soner for pollinerende insekter

Flere har sådd soner for pollinerende insekter, men vi vil også minne om viktigheten av å skjøtte de naturlige kantsonene på en slik måte, at insektene kan trives. De viktigste tiltakene er å hindre at gjødsel og plantevernmidler kommer på disse kantsonene. Søker man RMP, for slike soner på jordet, er ingen gjødsel eller plantevern også et av vilkårene for å få tilskudd.
NLR Øst
Jorddagmeitemark
Medlem
⋅ Jord

Driftsmetoden for fremtiden

Vi må tenke på hele sammenhengen, fra alt som foregår i jorda, på jorda, over jorda og samfunnet rundt som er knyttet til landbruket.
NLR Øst
Steinar Kristiansen kalking 2018 Franzefoss Minerals Foto Morten Botilsrud
Medlem
⋅ Jord

Gevinst i nøyaktighet!

Posisjonsbestemte jordprøver og GPS-kalking
NLR Øst
Harvedemo Inga Holt
Medlem
⋅ Jord

Miljøkrav i landbruket. Noe nytt og noe godt kjent.

I miljøkravene, som skal gjelde fra 2023, er det noe gammelt nytt, noe helt nytt, og noe som er gjeninnført. Miljøkravet som skaper mest diskusjon er den såkalte 60/40-regelen.
NLR Øst
Direktesadd fagartikkel2023
Medlem
⋅ Jord

Hvordan vurdere etablering i en direktesådd åker?

De fleste av oss er opplært til, og mest kjent med å vurdere etablering av kornet mot svart jord etter jordarbeiding. Tydelige kontraster gir raskt inntrykk av at åkeren er godt etablert.
NLR Øst
Nematoder dal AK Berg
Medlem
⋅ Jordhelse

Nematoder kan gi store skader i korn

Nematoder er små, 1–5 mm lange dyr, ofte kalt rundormer. Det kan være opptil en million i en kvadratmeter jord. Nematoder som er planteparasitter infiserer og kan gjøre stor skade på røttene. Noen er frittlevende andre lever inni plantene. Kornbønder kan tape store penger på skadene. Forskerne mener en ser en økende skade på korn i Norge, på grunn av konsentrert korndyrking.
NLR Øst
Pexels arvid knutsen 3510993
Medlem
⋅ Nydyrking

Nydyrking – Dette må du ta hensyn til

I 2020 ble det godkjent 1 100 søknader om nydyrking i 223 kommuner. Det ble søkt om nydyrking av til sammen 23 100 dekar, mot 30 000 dekar året før. I alt 21 600 dekar ble godkjent for nydyrking i 2020, 6 500 dekar eller 23 prosent mindre enn året før. Til tross for en nedgang i 2020 viser hovedtrenden økt nydyrking siden 2012.
NLR Øst
Henriksen Jord med ulikt moldinnhold
⋅ Gjødsling

Verdien av mold

Moldinnholdet er viktig for jordas fruktbarhet. Leveranse av nitrogen er en av flere viktige egenskaper.
Fagforum Korn
1 2 3 ... 10