Veiledere - Integrert plantevern i korn

23.01.2017 (Oppdatert: 26.02.2019) Einar Strand

Integrert bekjempelse skal være rettesnoren for alle planteverntiltak i kornåkeren. For å inspirere til dette har NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i fellesskap laget noen dyrkingsveiledninger med fokus på aktuelle tiltak innenfor ulike kulturer. For korn foreligger det veiledninger for bygg, havre, vår- og høsthvete.

Veiledningene er laget over samme lest, så mye vil være likt for de ulike kornartene, men de er tilpasset skadegjørerne som er spesielle for den enklete art.  Veiledningene er først og fremst ment som en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle i den enkelte kulturen. Finn veilederne og les mer hos NIBIO.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.