Avling på vendeteiger

05.09.2017 (Oppdatert: 05.10.2017)

Annbjørg Ø. Kristoffersen fra NIBIO har hatt en forsøksserie med denne tittelen og kommet fram til at avlingsnivået på vedeteigene kun er på 86 % av avlingen inne på jordet.

Forsøk anlagt fra vedeteig og innover på jorde