Lokale fagartikler

Soppmidler i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I vårt område kommer byggsjukdommene grå øyeflekk og byggbrunflekk i sesonger som 2011. Og de kan komme svært raskt! Soppsprøyting ga i flere felt en avlingsøkning på mer enn 150 kg per daa.

Les mer ›

Midler og blandinger til soppsprøyting i vårhvete

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Forsøkene med midler og blandinger blir bare sprøytet én gang. Da vil det være enda vitkigere å treffe med middelvalg.

Les mer ›

Sprøyting mot overvintringssopp

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Med varierende overvintring og dårlige vekst- og buskingsforhold tidlig i mai, valgte flere å harve opp igjen høstkornet. I feltet i Veldre var det tydelig effekt av høstsprøytingen.

Les mer ›

Sen frøugrassprøyting

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Hvordan reagerer kornplanter på sein frøugrassprøyting med store doser av de midlene som er blitt vanlige i vårt område i det siste?

Les mer ›

Nye frøugrasmidler i vårkorn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Resistens mot lavdosemidler har blitt vanlig på store deler av Hedemarken. Mislykket ugrassprøyting kan bli dyrt.

Les mer ›

Avlingspotensialet i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Er dyrkingsteknikken i bygg begrensende for avlingsnivået? Gjennom de siste årene er det blitt stilt spørsmål om det brukes for lite plantevernmidler i byggåkrer.

Les mer ›

Betydning av vekstskifte i kornproduksjon.

22.11.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Formålet med å gjennomføre et vekstskifte er å sikre en stabil planteproduksjon hvor en prøver å unngå oppformering av ugras, sykdommer og skadedyr som korncystenematoder.

Les mer ›

Mekanisk tiltak mot kveke

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Kveke er det eneste rotugraset som kan tynes om høsten hvis forholda ligger til rette.

Les mer ›

Bekjemp kveke og tyn andre rotugras i modent bygg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Kvekebekjemping før trøsking er normalt meir effektivt enn bekjemping i stubben. I tillegg får andre rotugras som tistlar, dylle m. fl noe tyn, dersom dei er i god vekst ved sprøytinga.

Les mer ›

Glyfosatssprøyting før eller etter tresking

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

I området vårt er det særleg kveke og rotugras det er aktuelt å sprøyte mot om hausten i modent bygg. Det kjem an på når ein får treska om ein skal sprøyte i modet bygg eller i stubben etter tresking.

Les mer ›

Ugraskamp i haust

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Hausten er tid for planlegging av neste vekstsesong. Vi er nå inne i siste fase for å kunna gjera noko med ugraset dette året. Kva tiltak er aktuelle i haust?

Les mer ›

Nematodeskader et økende problem

23.08.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

All jord inneholder nematoder (rundormer), men få kjente typer gjør noen skade på kulturplantene, de fleste har en viktig oppgave i jordas økosystem.

Les mer ›

Kvekebekjempelse i moden byggåker

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I år ligger det an til å bli en sen tresking for mange i Trøndelag, og det kan derfor bli vanskelig å få til en god bekjempelse av kveka i stubben.

Les mer ›

Manganforgiftning i bygg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Gulning i byggåkrene kan ha mange forklaringer, og det som først kan se ut som mikronæringsmangel kan vise seg å være det stikk motsatte.

Les mer ›

Åkersprøyting: Påfyll av vann uten skum, og rengjøring for restsprøytevæske

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Skumning i sprøytebeholderen ved påfyll av vann kan unngås. Les og om enkel metode til fortynning av restsprøytevæske i sprøytebeholderen ved byte av sprøytemiddel.

Les mer ›

Hva er optimalt tidspunkt for bekjempelse av sopp i bygg?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Tidspunktet for soppbekjempelse i bygg avhenger av mange faktorer: Er det mye soppsmitte i åkeren? Dyrkes det en mottakelig sort? Har det vært værforhold som tilsier oppformering av sopp?

Les mer ›

Forsøk med soppmidlet Bixafen i hvete

19.06.2012 (Oppdatert: 20.09.2018)

Bruk av soppmidler med ulik virkningsmekanisme er svært viktig for å hindre resistensdannelse.

Les mer ›

Kan nattefrost skade tidlig sådd åker?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Tidlig sådde åkre kan spire mens temperaturen enda er lav, og kalde netter kan gi spekulasjoner på om kornplanta tar skade av nattefrosten.

Les mer ›

Egg på hegg – fare for angrep av havrebladlus til sommeren?

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Havrebladlus kan suge på en rekke kulturplanter bl.a. korn og potet. Dette svekker planten og kan også overføre virus.

Les mer ›

Veien til bedre pløying

13.03.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Kjell Mangerud, en nestor i pløying i Norge, har i samarbeid med Kari Bysveen gitt ut et hefte om pløying.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.