Lokale fagartikler

God økonomi i RMP tiltak

11.05.2017

1600 – 2000 kr/ daa i tilskudd for grasdekte vannveier, og vegetasjonssoner i spesielle områder.

Les mer ›

Gi frøugraset en kamp!

04.05.2016

Godt etablert korn vil ha en forholdsvis bra konkurranseevne. Likevel kan frøugras være til bryderi under etableringen av kornet.

Les mer ›

Jordleiepriser 2018

22.11.2014 (Oppdatert: 20.09.2018)

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite).

Les mer ›

Korn + gras + kløver = Mold

04.05.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Fagmøter med tema jord og jordfruktbarhet trekker fulle hus. Og ikke uten grunn; – moldinnholdet i åkerjord reduseres med omtrent en prosent årlig.

Les mer ›

Ugrasharving - gammel metode – nye muligheter?

04.05.2017

Før de kjemiske plantevernmidla kom, var ugrasharving en vanlig framgangsmåte for regulering av ugras. Til dette arbeidet ble det brukt lette harver som skrapa i jorda ned til djupn på 1-1,5 cm.

Les mer ›

Hold hodet kaldt i ugraskampen

27.04.2017

Utfordringene med effektiv ugraskamp i høsthvete er å komme tidlig ut på smått ugras med et middel som både tåler lav temperatur og som har god effekt mot ugraset.

Les mer ›

Overvintring og vårgjødsling til høstkorn

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Det meste av høstkornet ser ut til å ha overvintret selv om det ser ut til å være noe forskjell om det er sådd rundt 15 september eller rundt 20 september.

Les mer ›

Kompakt 5C godkjent i Danmark

06.04.2017 (Oppdatert: 10.04.2017)

Det vekstregulerende middelet Kompakt 5C har fått fornyet godkjenning i Danmark. Det inneholder 46 % klormekvatklorid, samme mengde klormekvatklorid som Cycocel Extra (CCC).

Les mer ›

Luftigere jord gir rikere bonde

04.04.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Med stort fokus på aksellast, dekkutrustning, lufttrykk og jordfuktighet kan du styre graden av jordpakking på din jord og samtidig spare drivstoff, en vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Soppmidler i bygg fra Bayer CropScience

29.01.2018 (Oppdatert: 30.01.2018)

Forsøket med soppbekjempingsmidler i bygg fra Bayer CropScience har som formål å sammenligne virkningen av flere preparat og doser.

Les mer ›

Ugrassprøyting - resistensstrategi i korn

29.01.2018 (Oppdatert: 30.01.2018)

Hva er resistens? Med resistens mener vi planter som har evne til å overleve plantevernmidler som de normalt sett ikke ville tålt. Resistensevnen er genetisk og resistens er et resultat av mutasjon.

Les mer ›

Pakking, løsning og jordarbeiding til vårkorn

29.01.2018 (Oppdatert: 30.01.2018)

Det er en tendens til bruk av stadig større og tyngre maskiner i jordbruket.

Les mer ›

Frønytt 2017

15.05.2017 (Oppdatert: 01.10.2018)

Her kan du finne 2017 utgaven av nyhetsbrevet "Frønytt" som blir utgitt av Norsk Landbruksrådgivings team av rådgivere innen produksjon av jordbruksfrø.

Les mer ›

Kalking til korn

26.03.2017 (Oppdatert: 07.04.2017)

Etter å ha fått attende jordprøveanalyser frå i haust, ser vi at det er eit stort etterslep på kalking. pH i jorda er for låg til at vi får utnytta resursane og avlingane kunne vore mykje høgare.

Les mer ›

En god start er viktig i korndyrkinga

16.03.2017

Et godt resultat i korndyrkinga krever at de grunnleggende forutsetningene som drenering, kalktilstand og jordstruktur er på plass. I tillegg må tillaging av såbed skje under lagelige forhold.

Les mer ›

Info fra jord og kompostfagdagen i Lier, 10.mars

21.03.2017 (Oppdatert: 04.01.2019)

Hva vinner vi ved å tilrettelegge for bedre jordkvalitet med mer organisk materiale? Den 10.mars ble det gjennomført jord og kompostfagdag på Haugestad i Lier med dette som tema.

Les mer ›

Offentlige forskrifter

17.11.2009 (Oppdatert: 05.10.2017)

Som korndyrker berøres du av en rekke offentlige forskrifter.

Les mer ›

Dyrkingsveiledning for åkerbønner 2017

25.12.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

Resultater fra de siste årenes forsøk har gitt grunnlag for å justere dyrkingsveiledningen for åkerbønner.

Les mer ›

Gårdskompost

08.03.2017 (Oppdatert: 04.01.2019)

Bruk av kompost av lokalt organisk materiale kan være et bra jordforbedringstiltak. Det finnes både gode råd og noen krav for de som velger å kompostere.

Les mer ›

Presentasjonene fra Korn 2017

19.02.2017 (Oppdatert: 21.02.2017)

Presentasjonene fra foredragene på Korn 2017 finner du i lenker fra programmet nedenfor etterhvert som de er klare.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.