Lokale fagartikler

Biorest til korn

20.12.2016

Der forholdene ligger til rette for bruk, er biorest et godt gjødslingsalternativ. Gjødslingseffekten av biorest er avhengig av supplering med enten S eller N og S, avhengig av jordas næringstilstand.

Les mer ›

Oppfølging av nitrogennorm

20.12.2016

Med ekstremt lang mating sist kornsesong har etterkontrollen av gjødslingsplan vist at sterkest gjødsling har gitt størst avling og at økning av kg N/daa fram til sterkeste gjødsling har gitt lønnsomhet.

Les mer ›

Gjødselplan-kontroll

20.12.2016

Det er vanskelig å forutse avlingsnivået der det er brukt husdyrgjødsel til korn. I to av tre felt har gjødslingsplanen truffet godt. I det siste var det vesentlig avlingsøkning for økt N-mengde.

Les mer ›

Gjødsling til økologisk bygg

20.12.2016

Næringsforsyning anses som en av flaskehalsene innenfor økologisk korndyrking. Spesielt viser dette seg i bygg. I forsøkene har gjødsling gitt stor avlingsrespons.

Les mer ›

Økologisk sortsprøving

20.12.2016

Det ble bra økologiske avlinger i 2015, men litt lavere enn i fjor. I bygg er det i år sorten Rødhette som er beste 6 rader. Mellom 2-radssorter er det mye jevnere mellom flere sorter.

Les mer ›

Økonomiske beregninger vårkorn

20.12.2016

Hvete gjør det best økonomisk blant vårkornartene på Hedmarken i år, tett fulgt av 6-radsbygg. Klasse 1- og 2-sortene Mirakel og Bjarne gjør det svært bra i årets felt.

Les mer ›

Verdiprøving i bygg: Sterke nykommere på tur!

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Her får dere et sammendrag for verdiprøving i Bygg i Trøndelag for 2016. De sene toradssortene holder fortsatt stand.

Les mer ›

Arter og sorter av vårkorn

19.12.2016 (Oppdatert: 20.12.2016)

Brage har gjort det best av byggsortene på Nord-Østlandet i år. Odal har gjort det best blant havresortene og Mirakel blant vårhvetesortene.

Les mer ›

Verdiprøving i bygg

19.12.2016

Blant 6-radsortene er Edel tilbake i toppsjiktet, sammen med Brage. Helium, Marigold eller Fairytale er de klare valgene blant 2-radsortene. Tiril er aktuell der det er nødvendig med en tidlig sort.

Les mer ›

Arter og sorter av høstkorn

19.12.2016

Svært god overvintringsevne av høstkorn på Hedmarken i 2015. Sykdom i feltene har redusert avling betydelig i enkelte sorter.

Les mer ›

Verdiprøving høsthvete

19.12.2016

Ellvis gjør det best i både forsøket og i sammendraget. Jantarka er en fôrhvetesort som gjør det svært bra med høye avlinger.

Les mer ›

Rapport frittlevende nematoder i korn- utprøvingsfelt i Flå 2016

19.12.2016 (Oppdatert: 14.11.2018)

Ulike nematoder kan gjøre stor skade i en del kulturer. Det er utført lite forskning /utprøving av tiltak på dette området.

Les mer ›

Bondens klimatiltak

19.12.2016

Hanne og Olav Vold ble i november kåret til årets klimabønder i Hedmark 2016.

Les mer ›

Matjorda – livsgrunnlaget for plantevekst

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vår matproduksjon begynner i jorda. God jordstruktur sikrer gode avlinger, god avlingskvalitet og –mengde. God jordstruktur gir effekt på planter med god plantehelse.

Les mer ›

Soppsprøyting i korn

07.12.2016

I 2015 varierte avlingseffekten av soppbekjempelse sterkt mellom sorter. Mottakelige sorter ga stor avlingsøkning, mens i andre sorter var det begrenset økning.

Les mer ›

Kjenn ditt ugras

07.12.2016

Den dyreste ugrasbekjempelsen er å måtte sprøyte opp igjen. For å unngå en dyr bekjempelse, må en lykkes første gang.

Les mer ›

Fokus på kornbondens arbeidsmiljø

07.12.2016

I kornproduksjonen blir bonden utsatt for mange typer støv. Mange opplever fysisk ubehag i forbindelse med kornhåndteringa.

Les mer ›

Såtidspunkt og tele

06.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Tidlig denne vinteren var det tele av ulik dybde på hele Østlandet. Holder telen seg til mulig våronnstart, får det konsekvenser for rekkefølge i hvilke arter som skal sås først.

Les mer ›

Såtidspunktet bestemmer avlingsnivået

06.12.2016

Såing av vårkorn gjøres når jorda er lagelig, men både utsatt sådato og jordarbeiding i våt jord gir avlingstap. Det generelle bildet er at tapet er større ved for sein såing enn såing i for våt jord.

Les mer ›

10 tips til en mer klimasmart våronn

06.12.2016

Riktig kjøreteknikk, valg av maskiner, dekktrykk og arbeidsdybde reduserer forbruket av drivstoff.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.