Lokale fagartikler

ThermoSeed-behandling i staden for beising av såkorn

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Metoden erstattar den gamle beisinga med gift mot sjukdomar som blir overførte med såkornet. Den nye handsaminga går ut på at såkornet blir pasteurisert med varme og damp.

Les mer ›

Kveke - korn og vårsprøyting

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Etter de våte somrane med vanskelege vekseforhold for bygg, har det vorte gode vilkår for stor oppblomstring av kveke.

Les mer ›

Forsøksresultat 2013: nye ugrasmiddel i vårkorn, NLR Sør-Trøndelag

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Resultater fra 2013. Ugrasfelt i bygg på Øysand i Melhus kommune, Sør-Trøndelag

Les mer ›

Sprøytestrategi mot sopp i bygg 2014

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Soppsprøyting i bygg er lønnsomt i Trøndelag viser forsøksresultatene. Spørsmålet blir da om en trenger å sprøyte en eller to ganger og hvilke middel en bør bruke.

Les mer ›

Sprøyting mot åkerdylle og åkertistel i bygg 2014

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sprøyting mot åkerdylle og åkertistel i bygg, uten gjenlegg 2014

Les mer ›

Sprøyting mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg 2014

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Om kjemisk bekjemping av frøugras i vårkorn uten gjenlegg 2014

Les mer ›

Ugrassprøyting i korn uten gjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Bruk fjoråret og legg opp en strategi for årets ugrasbekjemping. Hadde man spesielle problemugras, så er det kanskje aktuelt og sette inn et støt mot disse

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Når veksten har kommet i gang er det tid for ugrassprøyting i høstkornet.

Les mer ›

Ugrassprøyting i høstkorn

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Når veksten er kommet i gang, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet.

Les mer ›

Sortsprøving med og uten soppsprøyting

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Utprøving av sorter med og uten soppbehandling gir nyttig informasjon om hvordan sjukdomsangrep påvirker avling og kvalitet i de forskjellige sortene.

Les mer ›

Soppsprøyting i vårhvete

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

For å hindre resistensdannelse hos de sjukdomsfremkallende soppene, er det viktig å ta i bruk soppmidler med ulike virkningsmekanismer.

Les mer ›

Soppmidler i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

De tørre forholdene på forsommeren gjorde at det tidlige sjukdomspresset var lite. I juli kom det mye og hyppig nedbør, og bladflekksjukdommene fikk gode forhold.

Les mer ›

Slik bekjemper du dylle

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Integrert plantevern bør ikke bare væe noe vi lærer om på kurs, det bør også settes ut i praksis.

Les mer ›

Sen soppsprøyting i hvete

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I 2012 la HLR ut felt for å registrere avlingsresponsen av sein soppsprøyting i en tilsynelatende rein åker. Åkeren var allerede behandlet ved skyting.

Les mer ›

Nye frøugrasmidler i vårkorn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I jakten på nye resistensbrytere blir det hvert år utført middeltesting. For oss på Hedmarken er det spesielt interessant å se på bekjempelse av vassarve.

Les mer ›

Liten tue velter stort lass

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Våte sesonger og tyngre maskiner gjør at stadig flere stifter bekjentskap med det hardføre grasugraset tunrapp. Rett bekjempingsstrategi, sammen med muligheter for nytt middel, gir allikevel håp.

Les mer ›

Ei sprøytedyse kan løse jobben

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Dyser til åkersprøyting fås i minst fire brukbare typer, samt i et stort antall ulike størrelser. Antall valgmuligheter kan gjøre at valg av dyser blir en utfordring, for hvilke dysetype passer best?

Les mer ›

Avlingspotensialet i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Det genetiske potensialet i bygg er langt større enn avlingene som høstes.

Les mer ›

Mykotoksiner i korn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

De senere årene har forekomsten av mykotoksiner i korn økt.

Les mer ›

Glyfosatsprøyting før etter etter tresking?

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I området vårt er det særleg kveke og rotugras det er aktuelt å sprøyte mot om hausten i modent bygg. Det kjem an på når ein får treska om ein skal sprøyte i modet bygg eller i stubben etter tresking.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.