Lokale fagartikler

Behov for tilleggsgjødsling i korn og potet.

01.07.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Svært mykje nedbør 18. og 19. juni har ført til store næringstap i korn- og potetåkrane i Møre og Romsdal.

Les mer ›

Ugrasharving i praksis

28.04.2010 (Oppdatert: 14.11.2018)

Ved bruk av ugrasharv kan man oppnå gode resultat på ugrasbestandet. Forutsetningene er godt forarbeide, riktig innstilt harv, riktig fart, riktig tidspunkt og tørt vær.

Les mer ›

Jordpakking stjeler avling i økologisk korndyrking

13.04.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

I økologisk korndyrking må det være lett for plantene å finne næringa som er i jorda.

Les mer ›

Jordpakking

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Artikkel av Kjell Mangerud

Les mer ›

Såing og tromling i økologisk kornproduksjon

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Artikkel av Kjell Mangerud

Les mer ›

Spiretest såkorn fra 1906

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Da Hedmark Landbruksrådgiving flyttet fra Møystad sist vår måtte det ryddes som aldri før. I den forbindelse fant vi igjen korn av ulike sorter og arter.

Les mer ›

Dansk drenering i praksis

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Dansk LandbrugsInfo fortel med ord og bilete om dei mest brukte metodene og materiale for drenering, brukt av entrepenører i Danmark. Artikkelen er på dansk.

Les mer ›

Rett prioritering og god utnytting av bondens gull

17.03.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

God og fornuftig gjødslingsplanlegging er viktig for å utnytte en begrenset ressurs, samtidig som det klarlegges et eventuelt næringsbehov utenfra skriver Morten Berntsen og Steinar Lier fra Hedmark Landbruksrådgiving i denne artikkelen. (Foto: Morten Berntsen)

Les mer ›

Vekstdøgn i korn og proteinvekster

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Tabellen angir tilnærmet antall vekstdøgn fra spiring til gulmodning for de viktigste sortene i bygg, hvete, havre, oljevekster og erter. Vi regner ca 10 dager fra gulmodning til treskeklar åker.

Les mer ›

Steinmjøl

07.12.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

For å lykkes i økologisk grovfôrproduksjon er man helt avhengig av en positiv næringsbalanse slik at jorda ikke utarmes for hovednæringsstoffene. Derfor er bl.a.

Les mer ›

Økologisk Landbruk 2009

10.02.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Siden 1992 har økoarealet blitt 15-dobla, og ligger nå på 567.000 dekar, det utgjør 5,6 % av den dyrka marka i Norge.

Les mer ›

Utviklingstadier i korn Zadoks skala (BBCH)

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Plantenes utviklingstrinn er sentral kunnskap i kornproduksjon. Vi refererer gjerne til Zadoks skala eller et BBCH trinn når vi anbefaler tidspunkt for plantevern, delgjødsling osv.

Les mer ›

Veien til bedre pløying, nytt hefte til nedlastning

10.12.2009 (Oppdatert: 14.11.2018)

All jordarbeiding skal ha som formål å bedre vekstforholda for kulturplantene. Rett utført jordarbeiding er enormt viktig for å få optimal effekt mot rotugras.

Les mer ›

Rotugras - et onde som må tas på alvor i økologisk korndyrking

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Økologi, rotugras, kveke, åkertistel og dylle.

Les mer ›

Øko-korn kurs 2009 - plansjer

17.11.2009 (Oppdatert: 14.11.2018)

her finner du plansjene fra øko korn kurset på Gvarv 2009

Les mer ›

Gjødsling i økologisk dyrking

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Det er viktig med nok næring for å få gode avlinger og et plantebestand som konkurrerer mot ugras. I økologisk produksjon er kunstgjødsel ikke tillatt.

Les mer ›

Plantevern og plantehelse i økologisk korn, oljevekster og erter

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Boka er den tredje i serien av bøker med tittelen "Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk".

Les mer ›

Vurderer du å begynne med økologisk korn

17.11.2009 (Oppdatert: 14.11.2018)

Her er en enkel kalkyle for å se om hvordan økologisk kornprodukjson kan slå ut okonomisk på din gård.

Les mer ›

Kalkyler i brosjyren "Økologisk korn. Har du råd til å la være?"

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

I brosjyren som er sendt alle kornprodusenter i forbindelse med kampanjen for økt økologisk kornproduksjon er det presentert to kalkyler, en for Vestfold og en for Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Direktetiltak mot frøugras

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Frøugraset kan reguleres ved hjelp av mange direkte tiltak i økologisk drift.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.