Lokale fagartikler

Prøving av høstrugsorter 2012

13.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Resultatene viser at valget av Palazzo som hovedsort har vært fornuftig i forhold til de sortene som er tilgjengelige.

Les mer ›

Gjødslingstrategi i høsthvete

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Oppdeling av total N gjødsling til høsthvete trenger ikke gi avlingsgevinst, men kan gi bedre kontroll og tilpasningsmuligheter utover i sesong, og ha virke positivt på kornkvalitet.

Les mer ›

Verdiprøving av byggsorter

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Bakgrunnen for forsøket er å prøve ulike egenskaper hos både tidlege og seine vårbyggsorter.

Les mer ›

Verdiprøving, tidlig bygg

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Felta hadde middels avlingsnivå dette året. Utslag mellom sortene er betydelige og to nye sorter (Habil og Skaun) viser gode tendenser. Tiril står godt av de etablerte mens Edel ikke holder stand.

Les mer ›

Verdiprøving, seint bygg

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Helium er den sorten som står best sett for begge felta under ett, mens Iron, SJ04.. og Tocada er vinnerne isolert sett, med gode avlinger i Rauma.

Les mer ›

Artar og sortar

15.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vert Rauma Harald Brøste Jordart: Sandjord Sådd 13/5 Gjødsling: 3 tonn bløtgj. Ku 24 kg 25-2-6 20 kg Kalksalpeter (2/7) Ugras: 0.1 Express + m-750 0.05 l/daa. 10/6 Treska 15/9 Fræna:

Les mer ›

Verdiprøving; tidlig bygg

14.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Konklusjon: Felta våre i bygg ble uheldig plassert dette året. Jorda var i grenseland mot dårlig kalka (pH 5,8) og vi fikk klart bedre vekst på seksradssorter som er lav-pH tolerante enn f.

Les mer ›

Verdiprøving; seint bygg

14.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Konklusjon: Edel gjør det uforskammet godt i sammenligning med atskillig seinere toradssorter.

Les mer ›

Arter og sorter

14.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Konklusjon: Tidligbygget ga best avling. Havren ble farlig sein og fugl forsynte seg grådig av den.

Les mer ›

Økologisk havreprøving

12.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Einsidig korndyrking er vanskeleg når ein skal dyrke økologisk. Da er det viktig å veksle mellom havre og bygg.

Les mer ›

Økologisk byggprøving

12.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vi fekk svært god avling i dette økobyggforsøket.rsøka. Tiril , Ven, Heder og Arve gjer det best i forsøket på Sylte.

Les mer ›

Mer havredyrking i Trøndelag

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vi bør i Trøndelag utnytte kunnskapen vi har til å dyrke mer fôrkveite og havre, på bekostning av bygg. Det vil gi betre råvarebalanse og positive vekstskifteeffekter.

Les mer ›

Dyrking av høstrug

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Dyrkingsveileder høstrug

Les mer ›

Dyrking av høsthvete

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Dyrkingsveiledning til høsthvete

Les mer ›

Bevaringsverdige sorter til sortslista

26.05.2010 (Oppdatert: 08.06.2016)

Nå gjør endringer i et par forskrifter det mulig å få godkjent bevaringsverdige sorter for opptak på sortslista, samtidig som det legges til rette for omsetning av slike sorter.

Les mer ›

Tidlige byggsorter og soppbekjempelse

26.05.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Aktuelle tidlige byggsorter er dyrket i Midt-Norge med og uten behandling mot sopp.

Les mer ›

Spiretest såkorn fra 1906

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Da Hedmark Landbruksrådgiving flyttet fra Møystad sist vår måtte det ryddes som aldri før. I den forbindelse fant vi igjen korn av ulike sorter og arter.

Les mer ›

Kornarter og Økonomi: Vårkorn på ulike jordarter

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Artiklen sammenlikner økonomien i vårkornarter på ulike jordarter. I år var det havre som klarte seg best både på leirjorda og på siltjorda.

Les mer ›

Vekstdøgn i korn og proteinvekster

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Tabellen angir tilnærmet antall vekstdøgn fra spiring til gulmodning for de viktigste sortene i bygg, hvete, havre, oljevekster og erter. Vi regner ca 10 dager fra gulmodning til treskeklar åker.

Les mer ›

Åkervekster

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Til tross for en sesong med mange utfordringer i fjor, som tørke, regn, mye sopp og vanskelige innhøstingsforhold velger vi å se frem mot årets vekstsesong.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.