Lokale fagartikler

Gjødsling til økologisk hvete

02.04.2019

I forsøket ser vi på hvordan ulike typer og mengder husdyrgjødsel påvirker avlingen av to sorter vårhvete, Zebra og Mirakel.

Les mer ›

Kostnader med grøfting

02.04.2019

Fleire faktorar påverker kostnadsbilete ved grøfting, men ein må ikkje glemme dei positive effektane som drenering har på eit areal.

Les mer ›

N-gjødsling til bygg (OPTIKORN)

27.03.2019

Våren 2018 ble det anlagt fem feltforsøk med N-gjødsling til bygg, to av disse i vårt område. Det var ingen sikre utslag for å dele gjødslinga i år. Det var heller ikke utslag for startgjødsling.

Les mer ›

Oppfølging av nitrogen-norm i korn

27.03.2019

Forsøket tar utgangspunkt i gjødselplanen for skiftet feltet legges på. Alle felt i denne serien ble anlagt i Mirakel vårhvete.

Les mer ›

Verdiprøving høsthvetesorter

25.03.2019

Ellvis dominerer fortsatt blant høsthvetesortene med en markedsandel i 2018 på 42 %, etterfulgt av Kuban med 15 %.

Les mer ›

Foredlingsfelt høsthvetelinjer Graminor

25.03.2019

Dette er en stor forsøksserie med markedssorter, sorter og linjer i offisiell verdiprøving og kandidater til offisiell verdiprøving. Vi har kun tatt med et lite utvalg i tabellen under.

Les mer ›

Forsøk med fôrhvetelinjer av høsthvete Graminor

25.03.2019

Avlingsstørrelse teller absolutt mest i fôrhvete, men egenskaper som vinterherdighet, kornkvalitet og proteininnhold er også av betydning.

Les mer ›

Rekordstore høstkornareal: Blir det mat eller fôr?

12.03.2019

Ut fra solgt såkorn, overliggende såvare og eget renset såkorn forventes det å være sådd ca.

Les mer ›

Gødsling til høstkorn må tilpasses veksten

12.03.2019

Vi må ha en god plan for gjødslinga av høstkorn. Det er svært viktig at planen justeres etter hvordan åkeren ser ut om våren, og hvordan vekstvilkårene er utover forsommeren.

Les mer ›

Arter og sorter av vårkorn

25.03.2019

I disse forsøkene ser vi på hvordan sortene og ikke minst artene, konkurrerer med hverandre. Det blir også regnet på avlingsverdi arter og sorter imellom.

Les mer ›

Foredlingsfelt seine vårhvetelinjer Graminor

21.03.2019

Nye sorter/linjer klarte seg bedre avlingsmessig enn markedssortene i 2018, men det er stor variasjon i kornkvalitet blant linjene. Caress ble godkjent i 2017, men er ikke på markedet enda.

Les mer ›

Foredlingsfelt tidlige vårhvetelinjer Graminor

21.03.2019 (Oppdatert: 25.03.2019)

Krabat og Zebra har har taklet den tørre og varme sommeren best av markedssortene, med bra avlinger og god kornkvalitet. Mirakel og Bjarne skuffer både med avling og kvalitet.

Les mer ›

Verdiprøving vårhvetesorter

21.03.2019

Mirakel var i 2018 den mest dyrka vårhvetesorten med 48 % av markedet. Krabat er et alternativ til Zebra i kl. 3, har god resistens mot gulrust.

Les mer ›

Tidlige havresorter og linjer Graminor

21.03.2019

Det er fremdeles stor interesse for tidlige havresorter i Norge, og ca. 45 % av havre som dyrkes i Norge, er tidligsorter. Odal er størst med en markeds-andel på ca 25 % i 2018.

Les mer ›

Verdiprøving havresorter

21.03.2019

På grunn av laber såkornproduksjon i 2018 er det mye såkorn til våren som du ikke finner igjen i tabellen under.

Les mer ›

Foredlingsfelt byggsorter Graminor

21.03.2019

I tabellen er det resultater fra to forsøk, i hvert av dem ble det prøvd ut 25 sorter / linjer. Vi har kun tatt med markedssortene og noen nye sorter fra hvert av feltene.

Les mer ›

Verdiprøving byggsorter

21.03.2019

Brage er den mest dyrkede byggsorten og hadde 23 % av totalt byggareal i 2018. 6-radssortene blir nå dyrket på ca 50 % av byggarealet.

Les mer ›

Vår- og delgjødsling til bygg

12.03.2019

Delgjødsling i bygg viser i dette forsøket ingen sikkert avlingsøkning, men kan gi andre fordeler som kapasitet i våronna, redusert utvasking og klimahensyn.

Les mer ›

Pollinerende insekter - gode tiltak

08.03.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

Tiltak som bedrer forholdene for villbiene er også tiltak som sikrer landbruket bedre pollinering av frukt, bær og frøvekster.

Les mer ›

Høsthvete - mat eller fôr?

08.03.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

Høsten 2018 ga gode muligheter for etablering av høstkorn, og det ble sådd et rekordstort areal. Det er anslått sådd 12000t høsthvete, noe som tilsvarer om lag 600000 daa.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.