Lokale fagartikler

Alternativ utnyttelse av førsteårsenga ved økologisk frøavl av timotei og engsvingel

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Utnytting av førsteårsenga til grønngjødsling eller fôrproduksjon gav avlingsøkning i 2. og 3. engår forutsatt at en nøyer seg med to slåtter/avpussinger i 1. engår.

Les mer ›

Kontroll av ugras og skadedyr ved avpussing om forsommeren i økologisk frøeng av rødkløver og alsikekløver

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Avpussing til 25-30 cm når rødkløveren er 40-45 cm høy kan være med å redusere forekomsten av blomstrende balderbrå. Avpussing gav ingen effekt på forekomsten av rødkløversnutebille.

Les mer ›

Avpussing og brenning til ulike tider om våren i frøeng av strandrør

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Frøeng av strandrør bør ikke avpusses om høsten. Det er aktuelt med fjerning av stubb og fjorårets gjenvekst om våren ved brenning eller mekanisk snitting eller fjerning.

Les mer ›

Kjemisk tynning høst eller vår i frøeng av engrapp

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Så langt er det ikke grunnlag for å anbefale stripesprøyting med glyfosat i frøeng av engrapp.

Les mer ›

Vekstregulering og soppsprøyting ved frøavl av sauesvingel

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Resultaene gir ikke grunnlag for å anbefale verken vekstregulering eller soppsprøyting.

Les mer ›

Soppsprøyting og vekstregulering ved frøavl av engsvingel

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ved sterke soppangrep var det lønnsomt å ta med soppmiddel ved veksregulering med Moddus. Ved lite soppangrep var bruk av soppmiddel ulønnsomt.

Les mer ›

Tidspunkt for soppbekjemping i timoteifrøeng

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

I timoteifrøeng med en del soppangrep vil soppsprøyting ofte være lønnsomt.

Les mer ›

Gjødsling til timoteifrøeng om høsten i gjenleggsåret og om våren i første engår

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Behovet for høstgjødsling i gjenleggsåret avhenger av skuddtettheten. Tynne enger bør gjødsles rett etter høsting av dekkveksten. Vårgjødslinga bør i såfall deles.

Les mer ›

Vekstregulering i frøeng av alsikekløver

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

I middel for forsøka ga Moddus en avlingsgevinst på 18 - 31 % i frøeng av alsikekløver. Det anbefales overfor Mattilsynet at frøeng i alsikekløver kommer inn på etiketten for Moddus.

Les mer ›

Ugrasbekjempelse i rødkløver

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

I disse forsøkene har en testa behandling av gjenlegget med Express + MCPA (foreløpig ikke godkjent) og sprøyting i frøåra med Agil mot kveke og omsprøyting med Basagran mot balderbrå.

Les mer ›

Håndtering av engfrø om våren.

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Vi har klypt fra Vestfold Forsøksrings våronnskriv om engsvingel og timotei, og justert med lokale erfaringer. Frødyrking av kvitkløver er mer utbredt i vårt område.

Les mer ›

Kveke i Eng

25.09.2018 (Oppdatert: 25.09.2018)

Kveka ser ut til å ha klart seg godt i tørken, og er tydeleg til stades i enga mange stader i Rogaland. Men kjenner du eigentleg att kveka når du ser ho?

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.