Lokale fagartikler

Soppbekjempelse i oljevekster

05.05.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Sprøyting mot storknolla råtesopp ga 25 - 30 % avlingsøkning i dette forsøket i Østfold skriver Bjørn Inge Rostad og Unni Abrahamsen i denne artikkelen. Også i 2008 fikk en store utslag for sprøyting.

Les mer ›

Seminar om flerårige ugras

04.03.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk Plantehelse arrangerte seminar om tiltak mot flerårige ugras i økologisk og integrert produksjon i Sarpsborg 8.2.2011. Her finner du alle presentasjoner fra seminaret.

Les mer ›

Sprøyejournal

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Sprøytejournal tli nedlasting

Les mer ›

Økologiske proteinafgrøder dyrkes mest sikkert som blandsæd

04.10.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

"Da bælgsæd er mindre dyrkningssikker end blandsæd kan det anbefales at dyrke blandsæd." skriver Vitencenteret for Landbrug i denne artikkelen.

Les mer ›

God etablering, en forutsetning for suksess med belgvekster

04.10.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

En vellykket dyrking av åkerbønner, erter eller lupiner forutsetter etablering av en god plantebestand. Les mer i denne artikkelen fra Videncenteret for Landbrug i Danmark.

Les mer ›

Bevaringsverdige sorter til sortslista

26.05.2010 (Oppdatert: 08.06.2016)

Nå gjør endringer i et par forskrifter det mulig å få godkjent bevaringsverdige sorter for opptak på sortslista, samtidig som det legges til rette for omsetning av slike sorter.

Les mer ›

Sortsforsøk i høstoljevekster

19.05.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Banjo gjør det best av høstrapssortene på markedet, Largo gjør det best av høstrybssortene.

Les mer ›

Sorter og dyrkingsteknikk i høstoljevekster

13.04.2010 (Oppdatert: 05.10.2017)

Mauritz Aasveen og Ragnar Eltun fra Bioforsk Øst Apelsvoll presenterer i dette sammedraget fra Bioforsk konferansen 2010 resultater fra forsøk med sorter og dyrkingsteknikk i høstoljevekster i perioden 2007 - 2009

Les mer ›

Vekstdøgn i korn og proteinvekster

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Tabellen angir tilnærmet antall vekstdøgn fra spiring til gulmodning for de viktigste sortene i bygg, hvete, havre, oljevekster og erter. Vi regner ca 10 dager fra gulmodning til treskeklar åker.

Les mer ›

Åkervekster

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Til tross for en sesong med mange utfordringer i fjor, som tørke, regn, mye sopp og vanskelige innhøstingsforhold velger vi å se frem mot årets vekstsesong.

Les mer ›

Erter til modning ga godt resultat

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Erfaringer fra 2008 viser at erter kan dyrkes med godt resultat på Agder.

Les mer ›

Omtale av aktuelle ertersorter i Sør-Trøndelag

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Ertersorter, Faust, Tinker, Pinocchio, Sør-Trøndelag, 2008.

Les mer ›

Redusert jordarbeiding til vårraps

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Svensk Frötidning har publisert resultatene fra forsøk med grunn jordarbeiding til vårraps. Etablering etter vårharving med Väderstad Carrier som har gått bra opp til et leirinnhold på 30 %..

Les mer ›

Insektmiddel mot resistente glansbiller

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Biscaya er et nytt insektmiddel som kan brukes mot rapsglansbiller som er motstandsdyktige mot pyretroider. Se artikkel i "Svensk Frötidning."

Les mer ›

Etablering av høstraps

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Denne artikkelen fra Svensk Raps AB kommer med flere gode råd i forbindelse med såing av høstraps.

Les mer ›

Resistente rapsglansbiller

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk Plantehelse er i gang med å kartlegge eventuell utbredelse i Norge av glansbiller som er motstandsdyktige mot pyretroider. Se Svenske råd.

Les mer ›

Dyrkingsveiledning for oljedodre (Camelina sativa)

23.11.2016 (Oppdatert: 04.01.2019)

Oljedodre er en korsblomstret oljevekst med høgt innhold av omega-3 og antioksydanter. Dyrking av denne oljeveksten stiller noe andre krav enn de mer kjente oljevekstene rybs og raps.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.