Lokale fagartikler

Er jorden lagelig til bearbeiding ?

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Ofte er det for mye fukt i jorden bare få cm i dybden i pløyesjiktet, selv om overflaten er lys.

Les mer ›

Økologisk havreprøving

19.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Einsidig korndyrking er vanskeleg når ein skal dyrke økologisk. Da er det viktig å veksle mellom havre og bygg.

Les mer ›

Økologisk byggprøving

19.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vi fekk svært god avling i dette økobyggforsøket.rsøka. Tiril , Ven, Heder og Arve gjer det best i forsøket på Sylte.

Les mer ›

Prøviing bygg/ havre økologisk

19.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Dette er to felt som lå på samme området og med samme behandling. Jeg har derfor stilt dem opp til sammenligning.

Les mer ›

Økologisk havreprøving

12.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Einsidig korndyrking er vanskeleg når ein skal dyrke økologisk. Da er det viktig å veksle mellom havre og bygg.

Les mer ›

Økologisk byggprøving

12.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vi fekk svært god avling i dette økobyggforsøket.rsøka. Tiril , Ven, Heder og Arve gjer det best i forsøket på Sylte.

Les mer ›

Ugrasharving i korn

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Registreringar av effekt av ugrasharving i korn synte ein viss effekt av ugrasharving.

Les mer ›

Næringsforsyning til økologisk korn

13.09.2011 (Oppdatert: 24.10.2017)

På Agropub.no ligger det en artikkel om næringsforsyning til økologisk korn som bygger på Bioforsk Tema nr. 29/2006.

Les mer ›

Jordpakking og avlingsutvikling

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Jordpakking etter kjøring med tungt utstyr opptar mange.

Les mer ›

Biorest - lovende gjødsel

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

Les mer ›

Vekstskiftes betydning i ugraskampen

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Punktene nedafor er hentet fra svensk rådgiving for vellykket omlegging til økologisk. Det bekrefter det vi vet i Norge.

Les mer ›

Jordpakking og jordarbeiding, frå fagmøtet og ploginnstilling mars 2011

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Per Ove Lindemark heldt innlegg om jordpakking og køyreskader. Les meir her om jordpakking og pløying. Tiltaket er arrangert med støtte frå Rogaland Fylkeskommune.

Les mer ›

Seminar om flerårige ugras

04.03.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bioforsk Plantehelse arrangerte seminar om tiltak mot flerårige ugras i økologisk og integrert produksjon i Sarpsborg 8.2.2011. Her finner du alle presentasjoner fra seminaret.

Les mer ›

Sluttrapport for "Auka produksjon av økologisk mjølk og storfekjøt i Rogaland"

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Det 3-årige prosjektet "Auka produksjon av økologisk mjølk og storfekjøt i Rogaland" er avslutta.

Les mer ›

Fagtur til Vest- og Østfold, november 2010. Økologisk drift.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I november 2010 reiste til saman 9 bønder og rådgivarar frå Rogaland på fagtur til Vest-og Østfold med tema økologisk drift. Her kan du lese notatar frå turen.

Les mer ›

Jordbiologi - agronomi - klima

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Her kan du laste ned foredragene fra fagmøte med tema jordbiologi - agronomi - klima

Les mer ›

Driftsmidler for økologisk jordbruk

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Okofunn.no - nystarta nettside for formidling av driftsmidler til økologisk landbruk i Noreg.

Les mer ›

Harver til mekanisk bekjempelse av kveke

19.11.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

I Danmark ble det høsten 2009 utført en Farmtest av harver til mekanisk kvekebekjempelse. Harvene som er testet er Kvik-Up, Kvikkiller, Dalbo Dinco og Horsch Terrano stubbharv.

Les mer ›

Mekaniseringslinjer i jordbruket

20.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

En maskin brukes sjelden alene, men i kombinasjon med flere og det er ofte flere operasjoner som henger sammen. Være seg høstingslinjer for gras, potet, korn eller å få våronna unna.

Les mer ›

Maskininvesteringer: Ny tresker: Eie eller leie?

20.01.2016 (Oppdatert: 20.02.2018)

Prisen på leietresking ligger på rundt kr 133 pr daa. Kostnader til egen tresker må beregnes i hvert enkelt tilfelle fordi forutsettingene varierer svært mye med ulike driftsopplegg og egne ønsker.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.